Main menu
Председателят на Национален синдикат ВОН-КНСБ - доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, поздрави колегите за новия колективен трудов договор и  подчерта водещата роля на Синдикална организация в УНСС с председател доц. д-р Бойка Чернева

На 19 юни 2020 г. в Академичната зала на УНСС ректорът проф. д-р Димитър Димитров и доц. д-р Бойка Чернева, председател на синдикалната организация към НБС „ВОН – КНСБ“, както и доц. д-р Галина Димитрова, председател на синдикалната секция към СВО - КТ „Подкрепа“ и проф. д-р Мирослава Раковска, председател на СО на АДС, подписаха новия колективен трудов договор в присъствието на председателите на Национално представителните синдикати в България.

unss-ktd-2020

„Благодарение на конструктивния дух и добрата комуникация със синдикалните партньори бяха разрешени всички въпроси, възникнали в процеса на подготовка на колективния трудов договор. Благодаря им за партньорството“, заяви ректорът проф. Димитров.

На подписването на колективния трудов договор присъстваха проф. д-р Силвия Трифонова, председател на Контролния съвет на НБС „ВОН – КНСБ“ и проф. д-р Цветана Стоянова, зам.-ректор по институционално и бизнес сътрудничество и студентски политики.

Доц. Вълчева изрази притеснения по отношение на партньорството с третата синдикална организация, която няма своя национална политика, а се присъединява към изработените документи от КНСБ и КТ Подкрепа за системата на висшето образование и наука. Освен това, поради факта, че председателят й е и зам.ректор, има съмнение за разнобой в социалния диалог. Проф. Раковска увери, че академичните дейности няма да пречат на синдикалните. Но, доц. Вълчева напомни, че в ЗВО, Стратегията за ВО, както и в подписаните Споразумения на национално ниво тази структура не е страна в социалния диалог, няма свои политики и е в невъзможност да защити самостоятелно своите членове. Вероятно това е причината за техните предпочитания да ползват авторитета и синдикалната активност на колегите от ВОН-КНСБ и КТ Подкрепа. Дали това е колегиално или морално, времето ще покаже!

ВОН-КНСБ

Share