Main menu

Наградите Питагор - 24 май 2020 г.

МОН удостои учени за принос в науката на 24 май - церемонията беше отразена по БНТ.

ЧЕСТИТО КОЛЕГИ!

За поредна 12-та година в 11 категории бяха отличени учени, млади таланти, ръководители на научни екипи в различните области на науката.

В първата категория Здраве и медицински науки наградата Питагор бе присъдена на проф. Цветелина Танкова от Медицинския университет - София.

В категория Хуманитарни и социални науки - проф. Георги Каприев, от СУ "Св. Климент Охридски".

В областта на Природните и инженерните науки - доц. Милен Георгиев /това е третата му награда Питагор/ от БАН.

В категория за Научен колектив за успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати наградата е за колектив от трима учени - проф. Пламен Кенаров от Медицинския университет - София, доц. Иван Иванов от Техническия университет - София и инж. Мартин Дянков от "Нанофер ООД".

В категорията Суперкомпютърни приложения и анализ на големи данни наградата е за проф. Емануил Атанасов от ИИКТ-БАН.

За най-успешен ръководител на международни проекти наградата бе присъдена на доц. Христина Близнакова от Медицинския университет - Варна.

В категория значим принос на български учен, работещ в чужбина, бе отличен старши научен сътрудник Петър Ламбрев от биологическия изследователски център в град Сегед, Унгария.

Наградата в категория Жена в науката, бе присъдена на проф. Клара Докова от Медицинския университет - Варна, която е номинация на издателство „Елзевиер".

В категорията Фирма с най-много инвестиции в научноизследователската и развойна дейност победител е "Астра-Зенека България" ЕООД с изпълнителен директор г-жа Зоя Паунова.

За цялостен принос в развитието на науката са наградени член-кор. проф. Константин Хаджииванов и акад. проф. Никола Съботинов от Института по физика на твърдото тяло към БАН.

Колегите, отличени с голямата награда Питагор за млад учен за 2020 година са членове на НБС-ВОН - доц. д-р Ина Анева от ИБЕИ при БАН и доц. д-р Сунай Ибрямов от екипа на проф. Диана Кюркчиева - председател на СО ВОН-КНСБ в ШУ "Еп. Константин Преславски".

Честити награди и Честит празник на Академичната общност от ВУ и БАН!

ВОН-КНСБ

Share