Main menu

Ръководство на НБС „ВОН“ – КНСБ

Изпълнителен съвет по координация на дейността

Изпълнителен съвет по законотворческа дейност

Изпълнителен съвет по доходи и финанси

Изпълнителен съвет по европейска и международна политика

Синдикални структури на НБС „ВОН“ – КНСБ

ВИСШИ ОРГАНИ на НБС "ВОН" - КНСБ

Конгрес

Синдикален координационен съвет

Изпълнителен съвет

Контролен съвет

 

Ръководни органи на НБС „ВОН“ - КНСБ

Председател

доц. д-р инж. Лиляна Вълчева

ЛТУ

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Зам. председател

доц. д-р  Александър Николов

СУ

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Зам. председател

доц. д-р Росен Кирилов

УНСС

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Председател на Контролния съвет

доц. д-р Силвия Трифонова

УНСС

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Зам.председател на Контролния съвет

доц. д-р Анелия Радулова

СА "Д.А.Ценов" - Свищов

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Секретар на Контролния съвет

доц. д-р Владимир Владов

 ВТУ "Св.св.Кирил и Методий"

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ; This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Изпълнителен съвет по координация на дейността – организация и информация

Главен секретар по координация на дейностите

доц. д-р Веселина Недева

Тракийски университет, ФТТ - Ямбол

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Председател на съвета по координация и информация

доц. д-р инж. Ивайло Симеонов

ТУ - София

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Зам.председател на съвета по координация и информация

доц. д-р Владимир Бозуков

БАН

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Изпълнителен секретар

д-р Мария Чочова

ЮЗУ

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Консултативни съвети

Консултативен съвет по педагогика - Председател

Проф.д-р Ирина Колева

СУ

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Синдикални структури на НБС „ВОН“ - КНСБ

СУ “Св. Климент Охридски”

Председател
Зам.председател

доц. д-р Христо Беров
проф. д-р Александър Николов

CV

CV
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ,  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  

Университет за национално и световно стопанство

Председател

доц. д-р Бойка Чернева

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Икономически университет - Варна 

Председател

гл. ас. д-р Радмил Николов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Технически университет-София

Председател
Зам. председател и председател/координатор на филиал "Пловдив"

доц. д-р Агата Манолова
доц. д-р Павлинка Кацарова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ИПФ Сливен при ТУ - София Зам. председател на ТУ - София и Координатор за ИПФ - Сливен доц. д-р Магдалена Павлова This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПГ по КТС към ТУ - София - гр.Правец

Секретар на ТУ - София и Координатор на Пг по КТС

ст. преп. Николай Сираков

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Великотърновски университет "Кирил и Методий"

Председател

доц. д-р Владимир Владов

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ВТУ "Кирил и Методий" - Враца Координатор гл .ас. Емилия Рангелова This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ВТУ "Кирил и Методий" - Плевен

Координатор

доц. д-р Емилия Стерикова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Пловдивски университет "П. Хилендарский" Председател
гл. ас.  д-р Борислава Петкова
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ПУ "П. Хилендарский" - Смолян

Координатор

г-жа Венера Щинарова

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Шуменски университет "Еп. К. Преславски" Председател
проф. Диана Кюркчиева
CV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ШУ "Еп. К. Преславски" - Добрич Координатор  
Югозападен университет "Н. Рилски" Председател доц. Пелагия Терзийска CV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Русенски университет "Ангел Кънчев" Председател

гл.ас. д-р Даниела Йорданова

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Тракийски университет, Стара Загора Председател гл. ас. д-р Тодор Славов This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ТрУ, Факултет "Техника и технологии" - Ямбол Координатор доц. д-р Диана Балабанова This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Аграрен университет, Пловдив Председател
Зам.председател
доц. д-р Екатерина Вълчева
доц.Рада Попова
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Лесотехнически университет Председател
Зам. председател
доц. д-р Ивона Димитрова
гл. ас. Танджу Мехмедов

CV
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ЛТУ - УОГС "Петрохан" Координатор и Председател инж. Любомир Новков This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Минногеоложки университет Председател

гл. ас. инж. Тодор Върбев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Химико-­технологичен и металургичен университет Председател инж. Мима Пандова CV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Технически университет, Габрово Председател

доц. д-р Красимир Орманджиев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Технически университет, Габрово - Ловеч Координатор

доц. д-р Милко Дочев

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Стопанска академия "Д.А.Ценов" – Свищов Председател доц. д-р Анелия Радулова CV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Университет "Проф. Асен Златаров", Бургас Председател доц. д-р Магдалена Дюлгерова This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

НСА "Васил Левски"

Председател

гл. ас. Радислав Атанасов

CV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов" Председател

доц. д-р Катерина Илкова

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Национална музикална академия  “Проф.П.Владигеров” Председател

проф. д-р Свилен Райчев

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Национална художествена академия Председател

доц. д-р Румяна Панкова

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Университет по архитектура, строителство и геодезия

Председател

доц. д-р арх. Стефан Аспарухов

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Университет по хранителни технологии – Пловдив Председател

гл. ас. д-р Илиян Добрев

CV

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Технически университет – Варна Председател

доц. дтн Тошко Петров

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Висше строително училище “Л.Каравелов” Председател

инж. Веселин Василев

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Бургаски свободен университет Председател

г-жа Диана Адамова

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Варненски  свободен университет Председател г-жа Десислава Димитрова This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
НИМХ, филиал Пловдив–БАН Председател инж. Спас Александров This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
НИМХ, филиал Кюстендил–БАН Председател г-жа Мариета Наумова CV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Институт по биофизика и биомедицинско инженерство – БАН Председател гл. ас. Владимир Гетов This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Академично издателство “Марин Дринов” – БАН Председател г-жа Веска Балдачка This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ИИОЗ при БАН Председател доц. д-р Юлия Васева-Дикова CV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Институт по биоразнообразие и екосистемни изследвания–БАН Председател доц. д-р Владимир Бозуков CV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ИЕМПАМ - БАН Председател
доц. д-р Антон Крил CV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Съюз на независимите синдикални организации "ВОН"- КНСБ при БАН

Председател доц. д-р Борис Грозданов CV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Националната асоциация “ЖЕНИ В НАУКАТА”
(Kолективен член на НБС "ВОН")

Председател проф. д-р Катя Бекярова This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Специализирано висше училище по библиотекознание и информационни технологии Председател доц. д-р Мария Николова This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство Индивидуални членове
НИМХ - София при БАН Председател
Евгения Егова, докторант CV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
НИМХ-БАН, филиал Плевен Председател Николай Недков   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ИНСТИТУТ ПО ОКЕАНОЛОГИЯ „проф. Фритьоф Нансен”– БАН,  Варна Председател Атанас Атанасов CV  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Нов български униврситет Председател проф. д-р Росен Стоянов CV This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Share