Main menu

Позицията на ВОН за взаимоотношенията, принципите и диалогичността

 

На 30 октомври 2014 год. (четвъртък ) от 14.00 часа в Заседателната зала на БАН (Централно управление), ІІ етаж, Националният браншов синдикат „Висше образование и наука”- КНСБ (ВОН-КНСБ) и Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) ще дадат пресконференция, на която ще представят позиции за взаимоотношенията, принципите, диалогичността и академическото достолепие в системата на висшето образование и науката.

В пресконференцията са поканени да участват представители от УС на Съвета на ректорите, ректори от държавни и частни висши училища, председателят на БАН и на НПСС.

Share