Main menu

Форум "УНИВЕРСИТЕТИ-БИЗНЕС" и дискусия се провдоха на 22 и 23 февруари 2018 г. в НДК, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС

Сътрудничеството между висшето образование и частния сектор като движеща сила  за модернизация и растеж е тема на десетата годишна среща на ФОРУМ „УНИВЕРСИТЕТИ-БИЗНЕС“, който се проведе на 22 и 23 февруари 2018 г. в Националния дворец на културата, в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС. Във Форума участваха  български и чуждестранни представители на висшето образование, бизнеса, местната и регионална власт, които имаха възможност да обменят опит, да споделят добри практики и да търсят нови идеи за бъдещето си развитие в общото европейско пространство. На фокус бяха темите, свързани с управлението на висшите училища, тяхната роля и тази на бизнеса в развитието на регионите и за стимулиране предприемачество сред студентите.

С пълния текст може да се запознаете ТУК

Share