Main menu

logo VON staro

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 До                                                                                         

проф. д-р инж. МИТКО ГЕОРГИЕВ

Ректор на ХИМИКОТЕХНОЛОГИЧЕН И МЕТАЛУРГИЧЕН УНИВЕРСИТЕТ

 Уважаеми проф. ГЕОРГИЕВ,

Уважаеми КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ И ГОСТИ,

60 ГОДИНИ минават неусетно, когато са изпълнени с постоянна динамика, упорит труд и всеотдайност. Навярно правейки цялостна равносметка на изминалия период, по-мъдрите в тази институция разбират и предават на по-младите, че всеки един час, минута и секунда от тези години е ценен и незаменим. Благодаря за поканата да споделя този празничен миг от постигнатите успехи и възможността да поднеса приветствията на нашата АКАДЕМИЧНА СИНДИКАЛНА ОБЩНОСТ от всички ВИСШИ УЧИЛИЩА И БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ с ПОКЛОН.

ПОКЛОН към всеотдайния Ви труд, ентусиазъм и градивна амбиция, скъпи колеги и приятели! Благодарение на всичко това във времето се утвърдихте като Алма матер в сектора на висшето образование. Не е случаен факта, че ректор на ХТМУ два мандата беше председател на Съвета на ректорите в България, а за Националния синдикат „ВОН”-КНСБ той беше един от най-добрите социални партньори, с който отстоявахме не само принципите и правата си, но и утвърждаваме Висшите училища като образователни и духовни центрове на европейско и световно ниво.

 

Уважаеми господин Ректор,

Уважаема госпожо Председател на Университетски синдикат ”ВОН”- КНСБ,

 Научила съм, че щастието ни поддържа усмихнати, трудостите ни правят силни, грешките ни правят човечни, успехът ни кара да блестим, но сами не можем да вървим напред! Затова бъдете единни, за да сте по-силни! Но, силните ректори не са хората с талант и призвание! Силата на добрия ректор идва от силния дух на работещите и обучаващите се в Университетската институция, от техните искания и претенции за високи качествени и количествени показатели.

Пожелавам Ви много споделени успехи, защото сте прекрасни лидери с висок професионализъм и благородството, присъщо само на тези, които могат да имат добър екип и да са винаги близо до хората!

 

СКЪПИ КОЛЕГИ и ПРИЯТЕЛИ от ХТМУ,

Повярвайте ми, че когато с чисто сърце и без корист решаваме проблемите на хората, съдбата помага. Благодаря на всеки един от Вас, но най-много на председателите на Синдикалната организация на ВОН-КНСБ в ХТМУ и на ректорите за последните години на прехода, че сте част от живота ми и бяхме заедно в трудните времена за висшето образование и науката!

Бъдете благословени всеки ден и в годините напред да сте здрави, силни и мъдри, да имате вярата и уважението на младите хора!

Vivat academia, Vivant professorеs!

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК И НА МНОГАЯ ЛЕТА!

06 юни 2013 г.                                                            ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ЛИЛЯНА ВЪЛЧЕВА

СОФИЯ                                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВОН-КНСБ

Share