Main menu

Форуми за изграждане на регионални научни центрове

Уважами колеги,

В качеството на член на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ от квотата на КНСБ, Ви информирам, че Управляващият орган на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ организира срещи със заинтересованите страни във връзка с подготовката на процедура „Изграждане на регионални научни центрове”. В събитията участват и представители на Управляващия орган на ОП „Иновации и конкурентоспособност“. 

Процедурата предвижда партньорство между научните организации, местния бизнес и местните власти като важно условие за успешното изпълнение на проектните дейности и устойчивостта на изпълняваните проекти. 

 

Целта е да се подобри капацитета за икономическо развитие на регионите чрез предоставяне на по-високи и ориентирани към пазарните нужди публични инвестиции в научноизследователска инфраструктура и приложни изследвания с ефект върху повишаване на степента на технологична комерсиализация. 

Първият от планираните шест регионални събития в страната се проведе в  Русенския университет и предизвика интереса на висшите училища, както и на представители на  бизнеса от Северен централен район. Дискусията беше изключително ползотворна с много смислени и прагматични коментари и предложения, като изказаните мнения и направените предложения ще бъдат отразени в дейностите занапред. 

Прочетете пълния текст ТУК.

Р’ качеството РЅР° член РЅР° Комитета Р·Р° наблюдение РЅР° Оперативна програма „Наука Рё образование Р·Р° интелигентен растеж“ РѕС‚ квотата РЅР° РљРќРЎР‘, Р’Рё информирам, че Управляващият орган РЅР° РћРџ „Наука Рё образование Р·Р° интелигентен растеж“ организира срещи СЃСЉСЃ заинтересованите страни РІСЉРІ РІСЂСЉР·РєР° СЃ подготовката РЅР° процедура „Изграждане РЅР° регионални научни центрове”. Р’ събитията участват Рё представители РЅР° Управляващия орган РЅР° РћРџ „Иновации Рё конкурентоспособност“. 
Процедурата предвижда партньорство между научните организации, местния бизнес Рё местните власти като важно условие Р·Р° успешното изпълнение РЅР° проектните дейности Рё устойчивостта РЅР° изпълняваните проекти. 
Целта Рµ РґР° СЃРµ РїРѕРґРѕР±СЂРё капацитета Р·Р° икономическо развитие РЅР° регионите чрез предоставяне РЅР° РїРѕ-РІРёСЃРѕРєРё Рё ориентирани РєСЉРј пазарните нужди публични инвестиции РІ научноизследователска инфраструктура Рё приложни изследвания СЃ ефект РІСЉСЂС…Сѓ повишаване РЅР° степента РЅР° технологична комерсиализация. 
Share