Main menu

На 16 декември 2016 г. председателят на ВОН - КНСБ, доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, участва в десетата официална церемония "Студент на годината - 2016", организирана от Националното представителство на студентските съвети в РБ, в която бяха отличени най-изявените студенти на България.

Сред официалните гости на събитието бяха Меглена Кунева - министър на образованието и науката - патрон на Националния приз "Студент на годината", Андрей Новаков - евродепутат, Милена Дамянова – Н.П. и председател на парламентарната комисия по образование и наука в 43-то НС, Георг Георгиев – Н.П. и член на парламентарната комисия по образование и наука в 43-то НС, Красимир Вълчев - главен секретар на Министерство на образованието и науката, Димитър Делчев – Н.П. в 43-то НС, Даниела Панайотова – Н.П. в 43-то НС, проф. Сергей Игнатов - министър на образованието и науката 2010-2013 г., Михаела Иванова - Общински съветник от Столична община, проф. Любен Тотев - председател на Съвета на ректорите, ректори на висшите училища в България, представители на Столична община, министерства, Фондация "Заедно в час", бизнеса - Сенсата Технолоджис България, Банка ДСК, предишни председатели на НПСС, партньорски организации, представители на любезните домакини от СУ „Свети Климент Охридски”.

Първото издание на конкурса се провежда през декември 2006 г. Идеята на инициативата е всяка година да бъдат отличени най-добрите студенти и докторанти от българските висши училища, а мисията й е да популяризира постиженията на талантливите студенти пред българската общественост. В конкурса за 2016 година участват 150 студенти, които отговарят на определени критерии, отнасящи се до постигнатите резултати в областта, в която се обучават с доказани постижения по представени документи в съответната научна, културна, спортна и други дейности, свързани с образователния процес на национално и международно равнище. В журито са включени обществени личности, ректори, преподаватели от СУ, представители от КОН в 43-то НС, експерти от Столична Община, МОН, ММС, МО, МЗХ, БАН, банка ДСК, бизнеса и студенти от НПСС.

01

В първата група награда за „Чуждестранен студент на годината", връчи министърът на образование и науката – г-жа Меглена Кунева. Носителят на тази награда е студентът Дмитро Труфкин, който изучава Изпълнителско изкуство (трети курс) в Югозападен университет "Неофит Рилски", който свири на гайда, тромпет, пиано, акордеон и тъпан, има много участия по концерти, фестивали, записи в БНР-Благоевград, учи допълнително актьорско майсторство и спортни танци.

Втората по ред награда „Хуманитарни науки” – връчи г-жа Милена Дамянова, председател на КОН в 43-то НС, на Симеон Ганев, който изучава Приложна лингвистика – немски и английски език във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. Той печели първо място в конкурс по превод на публицистика и второ място в конкурс по превод на проза в гр. Велико Търново. Има самостоятелни преводи на текст на Ане Щурм, сп. Проглас, рубрика „Хроника” и „20 години Немска библиотека във ВТУ”- юбилейна брошура и самостоятелни студентски научни работи. Член е на Международното дружество „Гьоте” във Ваймар, Германия.

Третата по ред награда, в областта на Социални науки, връчи доц. д-р Лиляна Вълчева – председател на ВОН-КНСБ на Ердинч Ремзи, който изучава Социална психология в ОКС „Магистър” във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”. През годината Ердинч взема участие в Юбилейна МНК „20 година Философски факултет“ с доклад на тема „Влиянието на спорта върху развитието на мотивацията при деца от институции” (научна публ.) 2016 г., студентска научна конференция на тема „Превенция и рехабилитация на детското психично здраве” с тема на научния доклад: „Видове подходи при нарушения в детското развитие” 2016 г., научна конференция „Личност. Мотивация. Спорт.”, провела се в НСА „Васил Левски” в София, конференция в Бургаски свободен университет с доклад на тема: „Семейства с репродуктивни проблеми – тенденции и перспективи” (научна публ.) 2016 г., също така е организатгор на конференция за „Превенция и рехабилитация на детското психично здраве”.

Четвъртата – в областта на Стопански науки, наградата връчи Н.П. от 43-то НС Ирена Соколова на Марин Маринов, спец. „Индустриална бизнес икономика” в Стопанска академия „Димитър Ценов”. През годината има участие в 12-ти студентски семинар от серията Paving Youths’ Ways, инициативата „Иновационен лагер - 2015“, част от Световната седмица по предприемачество, научен форум „Възможности за генериране на ефективни и рентабилни решения за бизнес развитие“, Първа национална конференция „България през 20-те години на XXI век и в състезание „Кой по-знае”. На тържествена церемония за честване празника на българските студенти - 8 декември, той бива награден от Студентският съвет при Стопанска академия - Свищов, за активна студентска и обществено-полезна дейност. През 2016 г. завършва клас I на Национална младежка академия.

Останалите призьори в отделните категории бяха наградени от представители на институции и бизнеса, както следва:

Педагогически науки - Джулия Узунова, студент по Музикална педагогика в АМТИИ, която през годината печели първа награда на IV студентски конкурс за диригенти „Златна палка” в гр. Шумен, академична награда „проф. Асен Диамандиев”, най-посветен студент на хоровото изкуство за 2015-2016 г. и е хорист в академичен камерен хор „Гаудеамус”.

Правни науки - Ивайло Икономов, студент по Право в СУ „Св. Климент Охридски”. Той е първенеца на отбора на СУ в Шестото междууниверситетско състезание за решаване на казуси по гражданско и търговско право в Бургас, участник от СУ в двете най-престижни международни състезания по търговски преговори и медиация (Париж и Виена). Във Виена печели 1-во място в състезанието „Взаимно уреждане на спорове“, а по скайп изнася  лекция на тема „Алтернативни способи за разрешаване на спорове“ в индийския университет по право НАЛСАР. Избран е за треньор на новия отбор по търговски преговори и медиация за състезанията през 2017 г.

Природни науки, математика и информатика - Евгени Събев, студент по Компютърно и софтуерно инженерство в Технически университет – София с научен ръководител проф. Огнян Наков. Той участва в Предизвикателство „Международно космическо приложение на НАСА 2015 и 2016“ и печели първо място в света в категория „Най-добро използване на хардуер“. В момента работи усилено по развитието на идея – създаване на общество, което се занимава с кибер сигурност в България.

Технически науки - Стилияна Бакалова, студент по Авиационна техника и технологии в Технически университет – София, която е носител на стипендията „Хуауей ИКТ“ по дарение на „Хуауей Технолоджис България“ и носител на именна стипендия „Акад. Ангел Балевски“ на фондация „Еврика“ за 2016/2017 година. В момента разработва безпилотен летателен апарат, който има способността да определя атмосферните параметри във височина, с целева насоченост към летищните площадки.

Аграрни науки и ветеринарна медицина - Радина Василева, студент по Ветеринарна медицина в Тракийски университет, която взема участие в МНК „Традиция и съвременност във ветеринарната медицина” (преобладаване, диагностика и лечение на кисти на яйчниците при млечни крави, провела се в гр. София), 18-ти Международен ветеринарно-медицински студентски научен изследователски конгрес – „Използването на хормонални и ултразвукови прегледи за определяне на броя на плодовете на местните кози”, в гр. Истанбул. Участва в семинар „Иновации в дерматологията” – гр. Ст. Загора, и професионални рискове за здравето сред ветеринарните лекари - Втори македонски конгрес по трудово здраве с международно участие, в гр. Скопие. Носител е на именната стипендия „Акад. Дончо Костов” на фондация „Еврика” за 2016 г.

Здравеопазване - Венета Димитрова, студент по Медицина в СУ„Св. Климент Охридски“, която участва в Обучителен Трейнинг на тема „Повишаване качеството на вътрешните застрахователни системи“, в Любляна, Словения, 1-вия Международен Биомедицински конгрес, МУ-София, Международния симпозиум за млади учени в Биомедицината – МУ-Варна, Уъркшоп - Ехография в Спешната медицина, провел се в Аула на ВМА, София, 14-ти Национален Конгрес по Клинична микробиология и Инфекции на Българската Асоциация на Микробиолозите, 27-мата Европейска Студентска конференция, провела се в Берлин, Германия. Тя заема 6-то място в 25-тия Международен Студентски конгрес по Медицински науки, провел се в Медицински университет, Истанбул, Турция. През 2016 е делегат в Model World Health Assembly, организирано от Young leaders for Health, Берлин, Германия.

Спорт - Велина Кансъзова, която изучава Компютърни системи и технологии в Университет по хранителни технологии. Печели 1-во място по волейбол в Пролетни УХТ игри, като състезател, приз за „Най-добро изпълнение на сервиз“ на Пролетни УХТ игри, 1-во място в серията на Студентската Универсиада по лека атлетика, 2-ро място в Б финал на Студентската Универсиада по лека атлетика, 3-то място в турнир по лека атлетика, 1-во място „Плажен крос 1200 м. – жени“, 2-ро място „Плажен волейбол – жени“, 3-то място „Стрийт баскетбол – жени“, 2-ро място за 850 м жени в Междууниверситетски лекоатлетически крос, грамота на Ректора на УХТ за отлични спортни резултати и участия в конференции и награда за „Изявен студент на 2015“. Велина е треньор на мъжки волейболен клуб „Брацигово“ и притежава завършен курс по „Педагогическа правоспособност“, съдия на Европейски шампионат по волейбол, жени (най-добър лайнсмен за турнира), статистик по волейбол към Американската фирма Datavolley, статистик по волейбол към Американската фирма VolleyMetrics и е приета в националния отбор по лека атлетика.

Изкуства - Иван Кашлаков, който изучава Визуална комуникация, в ОКС „Магистър” в Национална художествена академия. Печели първо място в изложба Incubator с плакат за дизайн на тема Sound Trap 2015, първо място в конкурса за млади автори в раздел „Живопис” организиран в рамките на Международния панаир на занаятите и изкуствата “Булгарика“ и участие в галерия „Къщата на майсторите 2015“, голямата награда на катедра „Рисуване“ в XIII Общоакадемичен конкурс „Рисунка 2016“, голямата награда в III-то международно студентско биенале на рисунката 2016. Той е един от победителите в Ден на типографията 2016, Бангалор, Индия с експериментална типография плакат.

Сигурност и отбрана - Николай Бойчев, който изучава специалност Летец – пилот в Национален военен университет „Велико Търново”. Носител е на именна стипендия на името на акад. проф. д-р. Димитър Мишев за учебната 2015/2016 и 2016/2017 - Фондация „Еврика“. Той печели 1-во място на национален конкурс „Носители на просвета“ 2016 година – НПСС, 3-то място „Студент на годината“ за учебната 2015/2016, 2-ро място цялостно представяне на НТК, провела се в гр. Созопол, септември 2016 година, 2-ро място „Стрийтбол“ – спортен турнир „Панайот Узунов“, 3-то място олимпиада по математика, 3-то място в национален конкурс „Светлината в човешката дейност“.

Големият национален приз „Студент на годината" обяви г-н Красимир Вълчев - главен секретар на МОН, а наградата за 2016 г. получи Алекса Андонов, студент в специалност „Медицина" в Медицински университет - София. Той е участвал в международни конгреси, симпозиуми, конференции, практически дискусии и курсове. Провел е редица онлайн курсове към университети от САЩ и Холандия. Той е член на организационния комитет на Международния биомедицински конгрес - София 2016, организиран от Студентски съвет при Медицински Университет – София, официален посланик на 7-ми Годишен международен форум за студенти по медицина 2016, Лисабон, Португалия, официален посланик на 12-ти Варшавски международен медицински конгрес 2016, Варшава, Полша, официален посланик на 4-ти Международен студентски конгрес 2016, Грац, Австрия, официален посланик на 11-ти Младежки европейски научен форум 2016, Порто, Португалия, официален посланик на Международна конференция на студентите по медицина, Phoenix 2017, Мангалоре, Индия, и регионален отговорник за Европа към Международен журнал на студенти по медицина. Алекса печели научна награда „Проф. д-р Асен Златаров“ – за високи постижения в овладяването на медицинската наука, връчвана от Медицински факултет при Медицински университет - София, печели III-то място в Национален приз „Студент на годината“ 2015, категория „Здравеопазване“, и Студент на годината на Медицински университет – София за 2015 година.

За пръв път бе връчена награда в категория „Докторант“ за изявен млад учен. Наградата получи Люба Димова – докторант по Физика на океана, атмосферата и околоземното пространство в СУ „Св. Климент Охридски”. Тя участва в: 3-ти Национален конгрес по Физически науки в София – с постерна презентация „Tsunami radiation pattern от сеизмични източници в Черно море”; 35th Европейски сеизмологичен конгрес в Триесте, Италия – с постерна презентация „Цунамита предизвикани от сеизмична активност в северозападно Черно море”; конференция “NIDays”, София, 04.11.2015 г. с успешно положен изпит за сертификат към „National Instruments“ с валидност 2 г.; конференцията по случай 100 години от рождението на проф. Иван-Асен Петков, проведена на 30.10.2015 г. във ФзФ с доклад на тема „Виртуална Сеизмологична Мрежа на СУ“; докторантски проект на проф. Н. Витанов през 2015 г. на тема „Изграждане на съвременна образователна и научноизследователска среда за развитието на докторанти, пост докторанти и млади учени във Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Изготвя факултетски изследователски проект „Изследване на регионалната сеизмичност на Балканския полуостров регистрирана на Виртуалната Сеизмологична мрежа на Софийски университет“. Изследователският проект е в подкрепа на докторанти „Моделиране на аномални вълни в Черноморието“, факултетски изследователски проект „Виртуална Сеизмологична мрежа на Софийски Университет“ -2015 г., извършва  презентация в Университета в Болоня, фак. Физика и Астрономия на тема „Генериране и разпространение на вълни цунами в Черно море“ и е член и организатор на Клуб „Гея“ – клуб по геофизика за ученици, студенти и любители на науките за Земята.

Председателят на Националното представителство на студентските съвети – Яна Вангелова връчи специална награда за принос в развитието на националните студентски политики, изграждащи имиджа на НПСС, на Красимир Вълчев – главен секретар на Министерството на образованието и науката.

Колегите от ВУ за поредна десета година са горди с успехите на своите възпитаници!

ВОН-КНСБ поздравява всички, които обучават, уважават и подкрепят младите таланти на България, защото те са нашия интелектуален потенциал и носят славата на българското висше образование по света!

Поздравителният адрес на доц. Вълчева е представен ТУК.

03
04
05
06
07

 

На 16 декември 2016 г. председателят на ВОН - КНСБ, доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, участва в десетата официална церемония "Студент на годината - 2016", организирана от Националното представителство на студентските съвети в РБ, в която бяха отличени най-изявените студенти на България.

Share