Main menu

доц. д-р Росен Кирилов – зам. председател на ВОН-КНСБ, участва в обсъждане на обновената Национална стратегия за развитие на научните изследвания до 2025г.

На 13 Юни 2016 г. в  „София Тех парк“, зала „Джон Атанасов“ се проведе обсъждане на обновената Национална стратегия за развитие на научните изследвания до 2025 г. С нея се цели изграждане на ефективни партньорства между научните организации, университетите и бизнеса, които да обогатяват всички участници в процеса с нови знания и умения и да се създаде висока добавена стойност за икономиката.

Стратегията, заедно с оперативния план за изпълнение, индикативното разпределение на инвестициите в наука и анализа на състоянието на националната научна система е публикувано за обществено обсъждане на страницата на МОН в секция:

„Проекти” на следния линк http://www.mon.bg/?go=page&pageId=381&subpageId=63.

Обсъждането бе открито от вицепремиера и министър на образованието и науката Меглена Кунева, която заяви, че научното обслужване и участие в усвояването или създаването на нови технологии в индустрията е необходимо за гарантиране на интелигентен, устойчив  растеж с по-ефективно използване на ресурсите. В Националната стратегия до 2025 г. средствата за наука ще достигнат до 1,5 % от БВП. Целта е да се възроди научната дейност у нас и да привлече все повече млади специалисти. Приоритетите на правителството включват още развитие на електронното управление, изграждане на връзка между образованието и бизнеса, както и създаване на стимули на младите надежди на България. Като пример Кунева посочи балканската олимпиада по математика, на която националният ни отбор спечели шест медала."Това, което ме притеснява в страната, включително и по отношение на предучилищното и училищното образование, има цяло едно липсващо поколение, може би дори няколко", каза образователният министър. "Затова е много важно в един и същи момент ние да имаме и учени с голям опит, и средното поколение, и най-младите, да знаем всяко едно евро или всеки един лев, който се внася в науката, как ще се умножи в следващите години през приложението му, през бизнеса", посочи Меглена Кунева.

В дискусията участие взеха още зам.-министърът на образованието и науката проф. Иван Димов, зам.-министърът на икономиката Даниела Везиева,  Карина Ангелиева - първи секретар по „Образование и научни изследвания“ в постоянното представителство на Република България в Брюксел, Златина Карова - директор на дирекция "Наука" в МОН.

001

(източник: www.mon.bg)

Очакванията са стратегията да стимулира реализацията на съвременни модели на университети, като въвеждане на модел за предприемачески университет, консорциум/мрежа на университети и институти; съвместни или дуални програми за обучение. Програмните документи предвиждат провеждането на конкурси за обучение на млади учени по заявка и с финансовото участие на бизнеса и популяризиране на постиженията на млади изследователи.

По време на обсъждането бяха изразени мнения и становища от представители на академичната общност в посока на това, че стратегията е сериозно постижение и много необходим документ, по който следва да се положи много работа, за да се превърне в действащ инструмент за връзка на бизнеса и науката. Бяха изразени и опасения относно финансовите ангажименти за реализиране на заложените параметри в стратегията и надеждата това да не остане поредния документ само на хартия.

002
(източник: www.mon.bg)


Повече информация за събитието може да бъде намерена на следния адрес: http://www.mon.bg/?go=news&p=detail&newsId=1878,

както и на адреса на Министерски съвет:
Проект на Национална стратегия за развитие на научните изследвания 2016-2025 г.

Бележки, становища и предложения по проекта на стратегия могат да бъдат изпращани до 2 юли 2016 г. включително към дирекция „Наука”
на e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Share