Main menu
Юбилеен форум, посветен на 20-годишнината от създаването на  ВОН-КНСБ при УНСС

Дискусионен форум „Синдикатът - значим партньор и гарант за социална справедливост“ се проведе в УНСС на 12 май 2021 г. Синдикалната организация ВОН-КНСБ при УНСС е сред учредителите на НБС „Висше образование и наука“ - КНСБ и вече 20 години е посветена на защитата и представителството на правата на синдикалните членове. Доц. д-р Бойка Чернева – председател на СО ВОН-КНСБ при УНСС приветства участниците и подчерта, че ролята на синдиката е да гарантира социалната справедливост чрез активно социално партньорство. 

Проф. д-р Димитър Димитров –ректор на УНСС откри форума и изрази своята благодарност към ВОН-КНСБ при УНСС за професионализма, всеотдайната работа и усилията за развитие на експертния социален диалог и постигнатите конкретни споразумения. 

Снимки вон-кнсб 1
Доц. д-р Лиляна Вълчева -председател на НБС ВОН-КНСБ поздрави участниците и гостите на форума и подчерта, „че още от самото начало на учредяването на НБС ВОН-КНСБ през 2001 г. първата стъпка в работата на синдиката е била доходите на работещите в сферата на науката и образованието. Успяхме да заложим заплатите в КТД и така първи да поставим началото на автономията във висшето училище - то само да си определя преподавателите, администрацията и само да определя заплатите, съобразно нуждите и показателите, които има всяко направление и научна област.“ Заместник-омбудсманът г-жа Елена Чернева-Маркова поздрави участниците за дейността и усилията за модернизиране на висшето образование и науката в страната и за утвърждаване на авторитета на академичната общност.
Снимки вон-кнсб 2

Г-жа Мария Минчева, зам.-председател на Българската стопанска камара, благодари за поканата и се обърна към участниците с думите: „Навършвате Вашия юбилей в трудни времена, но независимо от това, социалните партньори доказаха, че са готови да предлагат конструктивни решения, както във полза на членовете сиNe, така и за обществото като цяло“.

Поздрав към участниците във форума отправи и ас. д-р Константин Бобчев, пряк наследник на проф. Стефан Бобчев – основател и първи ректор на УНСС. Той подчерта, че преди да стане част от академичното общество, в което е отскоро, винаги е бил от страната на работодателите, но ставайки част от УНСС и член на КНСБ е приятно изненадан от огромната енергия, която има синдиката и колко много работа е свършена в полза на работещите - преподаватели и служители.

fb1b9 вон-кнсб 7

Поздравления поднесоха доц. д-р Янко Коралиев и председателят на Студентския съвет Ангел Стойков.

Участие във форума взе доц. д-р арх. Стефан Аспарухов (УАСГ) с представяне на тема „Възможности за подобряване на здравния статус на работещите в системата на висшето образование и науката”. С изказвания се включиха доц. д-р Агата Манолова (ТУ – София), доц. д-р Николай Нейков (ЛТУ), проф. д-р Катерина Илкова (НАТФИЗ), доц. д-р Христо Беров (СУ), доц. д-р Владимир Владов (ВТУ), гл. ас. д-р Борислава Петкова (ПУ).

85860 вон-кнсб 6
DZO-uasg

 

Дискусионен форум „Синдикатът - значим партньор и гарант за социална справедливост“ се проведе в УНСС на 12 май 2021 г. Синдикалната организация ВОН-КНСБ при УНСС е сред учредителите на НБС „Висше образование и наука“ - КНСБ и вече 20 години е посветена на защитата и представителството на правата на синдикалните членове. Доц. д-р Бойка Чернева – председател на СО ВОН-КНСБ при УНСС приветства участниците и подчерта, че ролята на синдиката е да гарантира социалната справедливост чрез активно социално партньорство.

Проф. д-р Димитър Димитров –ректор на УНСС откри форума и изрази своята благодарност към ВОН-КНСБ при УНСС за професионализма, всеотдайната работа и усилията за развитие на експертния социален диалог и постигнатите конкретни споразумения.
Share