Main menu

ДОЦ. Д-Р ЛИЛЯНА ВЪЛЧЕВА И ПРОФ. ИРИНА КОЛЕВА БЯХА ГОСТИ НА ОТКРИВАНЕТО НА НОВАТА АКАДЕМИЧНА 2016-2017 ГОДИНА

Проф. Анастас Герджиков - ректор на Софийския университет “Св. Кл.Охридски“ откри академичната година обнадежден от посоката на реформите в системата на висшето образование и от развитието на Алма Матер през последната година, като сподели: “През последните години кризата и озлоблението подхраниха негативните настроения срещу българското висше образование. Няма съмнение, че вечният недоимък и дългогодишната политика на държавата да се стимулира количеството за сметка на качеството, доведоха до спад на качеството в българските висши училища. Несъмнено е обаче и това, че много български университети запазиха традициите си, запазиха профила си и техните възпитаници постигат отлична реализация в България и успехи по цял свят“.

“Да не виждаме постиженията на тези университети и тези усилия на държавата, е черногледство и нов пример за завладелия ни национален нихилизъм. Затова приветствам кампанията на ректора на НАТФИЗ проф. Семерджиев "Учи в България, завладей света", сподели проф. Герджков.

И още:“В продължение на 128 години СУ формира ядрото на българската интелигенция и има основно значение за българския принос в световното развитие на науката и образованието“.

Ректорът каза, че в СУ са горди не само с традициите си, а и с качеството на преподаването и научните изследвания. “Резултатите от рейтинговата система на висшите училища в България, използваща за критерии реализацията на завършилите студенти и научните резултати на висшето училище, поставят СУ на първо място в почти всички професионални направления, в които предлага образование“, заяви Герджиков.
Той съобщи, че в Софийския университет се обучават 10 на сто от българските студенти. От СУ съобщиха, че първокурсниците им през тази година са 4400, а общо всички студенти са 22 000. Студентите имат възможност да избират от над 100 бакалавърски и от стотици магистърски програми.
На първокурсниците ректорът на СУ пожела да слушат внимателно своите преподаватели, да им задават въпроси, но и да мислят самостоятелно и да подлагат на съмнение и на проверка всяко твърдение, което им се поднася наготово.
Поздравителният адрес от доц. д-р инж. Лиляна Вълчева може да прочетете по-долу.

Picture1-7 963
SU VON NEW AKAD 2016-2017
Share