Main menu

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева и доц. д-р Росен Кирилов взеха участие в национална среща на зам.-ректорите по НИД на висшите училища в България

На 21 Април 2016 г. УНСС бе домакин на национална среща на заместник-ректорите по научноизследователската дейност на висшите училища в България. Във форума, организиран от  Министерството на образованието и науката, участваха проф. д.ик.н. Стати Статев, ректор на УНСС и заместник-председател на Съвета на ректорите, проф. Иван Димов, зам.-министър на образованието и науката, проф. Стийн Делауре, водещ експерт от Университета в Льовен, Белгия, проф. д-р Валентин Гоев, зам.-ректор на УНСС, доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председател на ВОН-КНСБ, доц. д-р Росен Кирилов, зам. председател на ВОН-КНСБ, зам.ректори на редица висши училища и др.
01
Целта на срещата беше да бъдат обсъдени изключително важни въпроси, свързани със създаването на центрове за изследователски и образователни проекти, които да бъдат своеобразни хъбове за управление на проекти по „Хоризонт 2020“ и други научноизследователски инициативи, за трансфер на знания и отворена наука и пр.
02
Чувствам се комфортно в този прекрасен университет, каза проф. Димов, който пожела на участниците успех и ползотворно сътрудничество от името на министър Меглена Кунева. Вярвам, че на тази среща ще вземем полезни решения, че както за вас, така и за МОН тя ще има положителен резултат. За мен и моя екип е изключително важно да чуем мнението ви по различни теми, свързани с висшето образование и научноизследователската дейност. Намеренията ни са да организираме поне по две срещи годишно, за да имаме обратна връзка по всички въпроси, свързани с вашата работа, заяви зам.-министърът.
03
На срещата със заместник-ректорите на университетите говори Златина Карова, директор на дирекция „Наука“ в МОН, и проф. Стийн Делауре, който сподели опита на Университета в Льовен, Белгия.
Г-жа Златина Карова представи пред участниците в срещата Националната стратегия за развитие на научните изследвания 2016-2025 г. и Проект за Наредба за диференциране на средствата, предоставяни целево от държавния бюджет на държавните висши училища за научна или художественотворческа дейност. Според изнесените данни от г-жа Карова при подобно приложение на проекта за методика 3 висши училища следва да получат завишение с 40% на средствата за научна или художественотворческа дейност, а останалите висши училища да запазят досегашните нива на финансиране или да получат по-ниски до 70% средства. Проведена бе широка дискусия по проектите за документи, по време на която бяха изказани редица мнения относно предложената методика за диференциране на средствата.
Доц. д-р Росен Кирилов, зам. председател на ВОН-КНСБ изказа мнения и предложения в следните посоки:
•    необходимо е предложените показатели да бъдат диференцирани и прецизирани спрямо отделните професионални направления и спецификите във висшите училища;
•    необходимо е да се включат само обективни и проверими показатели, като същевременно с това да се представи за обсъждане и методиката с тегловите коефициенти към тези показатели, които формират крайната оценка;
•    представеното съответствие между точките и процента на увеличение/намаление на средствата показва неравномерно разпределение с големи гранични стойности (от намаление до 70% - до увеличение с 40%), което е рисково при първоначалното приложение на нова методика;
Доц. д-р Росен Кирилов изказа предложение към ръководството на работната група и лично към г-жа Карова при продължаващата работа по проекта на наредба да бъдат включени представители на ВОН-КНСБ, което предложение бе положително прието. На срещата бяха обсъдени и някои актуални проблеми в работата на фонд „Научни изследвания“.

Автор:
доц. д-р Росен Кирилов – Зам. Председател на ВОН-КНСБ

 

Целта на срещата беше да бъдат обсъдени изключително важни въпроси, свързани със създаването на центрове за изследователски и образователни проекти, които да бъдат своеобразни хъбове за управление на проекти по „Хоризонт 2020“ и други научноизследователски инициативи, за трансфер на знания и отворена наука и пр.

Share