Main menu

Честит празник!
С пожелание за много здраве и успехи, мъдрост и сили, за да носим с чест факела на знанието и да го предаваме на следващите ...

доц. д-р инж. Лиляна Вълчева
Председател на НБС "ВОН" - КНСБ

 

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА НАЦИОНАЛЕН
БРАНШОВ СИНДИКАТ
„ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА”


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
СКЪПИ СИНДИКАЛНИ СЕСТРИ И БРАТЯ,

Приемете сърдечни поздравления по случай 1 ноември – Денят на будителите и Ден на българската наука!
На 1 ноември България отдава почит към паметта на онези достойни хора, които в мрачните моменти от историята разпалваха искрата и поддържаха жив пламъка на просвещението, на българщината и на жаждата за свобода в душите на нашите предци.
Миналото изобилства от цяла плеяда духовници, книжовници, общественици и борци за свобода. Минало, в което имаме толкова светли образи, способни да осмислят и осветяват нашия живот.
Историята е съхранила имената на всички тях – живели, работили и завършили земния си път не за лични материални блага, а в името на своите народ и родина.     
Трябвало е някой да отвори нейните прашни страници и това е сторил през 1922 година един също толкова достоен човек -  тогавашният министър на Народното просвещение Стоян Омарчевски, който повдига завесата на забравата за тези родолюбиви българи, „….за да се събуди в младото поколение здрав, смислен интерес към нашето минало, към просветните, политическите и културните дейци на нашия живот…”
Важно е да знаем миналото си, за да разберем настоящето и да погледнем в бъдещето.
 Първи ноември е празник на нашата историческа памет, на националното ни самочувствие и съзнание, празник на българския дух, стъпил върху солидните опори на славното ни минало, но включващ в себе си гордостта от успеха на редица  съвременни будители.

От 1992 година, след 47-годишно прекъсване, България отново официално чества Деня на будителите.
Идеята за възстановяването на празника е на големия родолюбец, виден общественик, писател, изкуствовед, медик и народопсихолог - професор Петър Константинов, председател на Общонародното сдружение „Мати Болгария” – първата общонародна организация след демократичните промени.  
През последните 22 години от живота си този съвременен народен будител развива изключително активна дейност, у нас и в чужбина, за пробуждане, съхранение и разпространение на българския народен дух, народните традиции и историческата ни памет.
Бих искал днес,  заедно  с дълбокото преклонение пред делото и паметта на всички знайни и незнайни будители от българската история, да отдадем признание на съвременните български будители.
Времето и историята ще отсеят техните имена, но днес те са тук, сред нас и ни водят през изпитанията в бъдещето.
Съвременна България се гордее със световно признати открития и достижения. В страната ни се извършва научна дейност  и се осъществяват фундаментални и стратегически научни изследвания. В лабораториите и институтите  работят изследователски групи, постигнали впечатляващи резултати.
Денят на будителите има своето достойно попълнение – дейците на  образованието и науката, призвани да бъдат двигателите на цивилизацията и да водят човечеството по пътя на познанието и прогреса.
ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, уважаеми университетски преподаватели и дейци на науката!   
Приемете  най-искрените ми пожелания за здраве и благополучие, лични и професионални успехи!

С уважение,

Пламен ДИМИТРОВ,
ПРЕЗИДЕНТ на КНСБ

1 ноември 2015 г.

Share