Main menu

10 октомври 2014 г.

Отчетно-изборна конференция на Синдиката на работещите в ТУ-Габрово – пълноправен член на НБС „ВОН” – КНСБ, се проведе в Габровското висше училище. Гости на конференцията бяха доц. д-р инж. Лиляна Вълчева – председател на Националния браншови синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ и гл.ас. д-р Ивайло Симеонов – председател на синдикалната организация в ТУ-София.

Представени бяха отчетен доклад на ръководството и финансов доклад на контролната комисия.

Доц. Лиляна Вълчева направи изказване по теми, представени на отчетно-изборните конференции и в други ВУ.

Избори:

След гласуване беше определен състава на Синдикалният комитет да се състои от пет представители. От представените шест кандидати с пълно мнозинство бяха избрани доц. д-р Красимир Орманджиев, доц. д-р Иван Симеонов, доц. д-р Иван Амуджев, Стефка Миларова и Маргарита Данова. От избора отпадна доц. Даниела Димова.

За председател на Синдикат беше издигната кандидатурата на доц. д-р Красимир Орманджиев. След гласуване, с пълно мнозинство, без гласове „против” и „въздържал”, беше избран доц. д-р Красимир Орманджиев.

Отчетно-изборното събрание продължи с избор на контролна комисия в тричленен състав - доц. д-р Веряна Бонева - председател, гл.ас. Николай Стефанов и ас. Калин Крумов - членове.

Share