Main menu

09 октомври 2014 г.

svishtov 1Отчетно-изборна конференция на Синдиката на работещите в Стопанска академия „Димитър А. Ценов” – пълноправен член на НБС „ВОН” – КНСБ, се проведе в Свищовското висше училище. Гости на конференцията бяха доц. д-р инж. Лиляна Вълчева – председател на Националния браншови синдикат „Висше образование и наука” – КНСБ, проф. д-р Данаил Врачовски – председател на Общото събрание на Стопанска академия и първи председател на синдикалната организация в Свищовското висше училище, доц. д-р Маргарита Кръстева – председател на синдикалната организация в УНСС.

Приветствие от името на Ректора на Стопанска академия –  проф. д-р Величко Адамов, към делегатите на конференцията и към гостите поднесе проф. д-р Данаил Врачовски: „Академичното ръководство изключително цени работата на синдикатите в Стопанска академия, които са солидна опора за защита на човешките права, на социалната солидарност и социалната сигурност на работещите в нашето висше училище” – заяви проф. Врачовски. Своята висока оценка за дейността на синдикалната организация той даде и чрез един „символичен” подарък.  Проф. Врачовски сподели, че от създаването на Синдиката в Стопанска академия пази знаме, получено от Министерството на образованието с надпис „колектив първенец” и ритуално подари тази „реликва” на настоящата структура.

svishtov 2За отчетния период са сключени три колективни трудови договора „в условията на ползотворен и освободен от напрежение партньорски диалог”. В този аспект, доц. Радулова очерта обективните и специфичните проблеми, които ограничават провеждането на адекватна политика по колективно трудово договаряне и посочи, че най-същественият проблем пред провеждане на активна политика по доходите в Стопанска академия е „хроничното недофинансиране, резултат от традиционно неглижиране от страна на управляващите, на проблемите, свързани с финансирането на висшето образование”.

След представяне на отчетния доклад и финансовия анализ изказване направи доц. Вълчева, която акцентира върху проблемите и някои от постигнатите договорености към момента, свързани със:

Спад на студентите и отражението му върху бюджета на висшите училища.

Намаление на студентските такси и необходими допълнителни средства от страна на държавата.

Стратегията за развитие на висшето образование.

svishtov 3За НАОА и акредитация на ВУ с преподаватели на трудов договор само на едно работно място.

Рейтинговата система и финансиране по третото издание за 2015 г.

Прогнози за финансовото състояние и бъдещия бюджет на Стопанска академия с оглед превръщането й в стабилна образователна институция.

Новия програмен период 2014-2020 г. и новата ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Обобщавайки, доц. Вълчева изтъкна, че в следващите пет години решението на много от настоящите проблеми ще зависят от желанието на синдикалните членове във висшето образование.

Председателят на Националния браншови синдикат „ВОН” – КНСБ, доц. Вълчева също оцени високо дейността на Синдиката на работещите в Стопанска академия. Тя подчерта, че това е една от най-големите синдикални организации в системата на браншовия синдикат, от чийто опит взаимстват много други структури.

Избори: След гласуване с пълно мнозинство беше взето следното

Решение: Синдикалният комитет да бъде в състав: доц. д-р Анелия Радулова, доц. д-р Пламен Йорданов, доц. д-р Пламен Петков, доц. д-р Росица Колева и Маргарита Дончева.

Процедурата продължи с избор на Председател на Синдиката. Доц. Вълчева обоснова своето предложение за доц. д-р Анелия Радулова с нейната активност, задълбоченост и решимост при вземане на решения, активност в провежданите работни срещи и отговорност пред синдикалните членове. След гласуване, с пълно мнозинство (против – не, въздържали се – не), бе взето следното

Решение: за председател на Синдиката в Стопанска академия – Свищов за следващия период е избрана доц. д-р Анелия Радулова.

Отчетно-изборното събрание продължи с избор на Ревизионна комисия в тричленен състав - доц. д-р Пенка Горанова - председател, доц. д-р Ирена Емилова и Татяна Друмева - членове.

Share