Main menu

Отчетно-изборно събрание на Университетски синдикат „ВОН“–КНСБ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ 12.05.2014 г., гр. В. Търново

1-V.TurnovoГости на събранието бяха ректорът на ВТУ „Св. св.  Кирил и Методий“ проф. дпн Пламен Легкоступ, доц. д-р Лиляна Вълчева – председател на НБС „ВОН“ – КНСБ, доц. д-р Александър Николов – председател на УСО”ВОН”–КНСБ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Ректорът на Великотърновския университет проф. дпн Пламен Легкоступ приветства гостите и присъстващите членове на Университетската синдикална организация, изрази своето удовлетворение от съвместната работа и подчерта, че допреди да бъде избран за ректор, също е бил редови член, защото вярва, че в синдикалното единство могат най-добре да бъдат защитени правата на работещите в системата на висшето образование.

Доц. Вълчева информира за работата на НБС „ВОН“ 2-V.Turnovo– КНСБ, за трудностите и усилията, които се полагат, за да се защити авторитета на висшите училища и интересите на работещите, както и сподели някои от постигнатите резултати през изминалия период. Вследствие на това през т.г. и ВТУ актуализира бюджета си като увеличи субсидията си за издръжка на обучението с 300 хил. лв. или с 26 лв. повече на 1 студент), въпреки по-малкия брой приети студенти за уч. 2013-2014 г. (–137 студенти). Доц. Вълчева обясни, че усилията им са били в посока промяна на рейтинговата система чрез увеличаване броя на критериите за оценяване на висшите училища, а именно от 9 на 12. Доц. Вълчева разясни, че постановлението за коефициентите по професионални направления е от 1 до 10, но повечето специалности във ВТУ са с коефициент 1 и ползват базов норматив от 639 лв., 3 V.Turnovoкоето означава, че това е най-ниската издръжка на обучението на студент в системата.

Доц. Вълчева представи кратка справка за мястото, което заема ВТУ сред други университети (хуманитарни науки) в страната по някои критерии, след което даде следните препоръки:

Да се водят активни преговори за увеличаване на работна заплата, защото ВТУ изостава по средна брутна заплата спрямо другите университети в България. В същото време обаче в групата на сродните университети е на едно от първите по % за трудов стаж и професионален опит и по надбавки за докторска степен. Доц. Вълчева посъветва ръководството да се бори за увеличаване на работните заплати в зависимост от финансовото състояние на ВТУ във втората половина от годината;

Да се активизира работата по увеличаване членовете на основната синдикална организация във ВТУ, както и да се разшири работата и партньорството със синдикалните ни структури в Педагогическия колеж в гр. Плевен и Филиала на ВТУ в гр. Враца.

Доц. Вълчева даде много висока оценка за работата през изтеклия период на председателя доц. Владов и подчерта неговата съпричастност към проблемите на колегите му и лидерските му качества.

След проведените разисквания и направените предложения събранието избра новото ръководство в състав: доц. д-р Владимир Владов – председател; гл. ас. д-р Искра Мандова-Стоянова – зам.-председател;  секретари - доц. д-р Галя Бонева, Мариета Панчева и Мартина Димитрова.

Ревизионната комисия на УС”ВОН”-КНСБ във ВТУ е в състав: доц. д-р Стефан Йорданов – председател и членове – гл. ас. д-р Валерия Тодорова и гл.ас. д-р Полина Цончева.

Доц. Владов благодари за хубавите думи, за препоръките и гласуваното му доверие. Потвърди желанието си с новия екип да работи усилено за стабилизирането и просперитета на Синдикалната организация. 

Share