Main menu

Представители от различни браншови организации и Регионални съвети на КНСБ посетиха Европейския парламент, Европейската комисия и се срещнаха с представители на МКП и ЕКП


Created with Admarket's flickrSLiDR.

           Уважаеми колеги,

            На 17 и 18 юни 2013 г. Представители от различни браншови организации и Регионални съвети на КНСБ, начело с вицепрезидента на Конфедерацията Валентин Никифоров и с председателя на „Младежки форум 21 век” – КНСБ Даниела Алексиева, посетиха Европейския парламент по покана на българския депутат от групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в  Европейския парламент г-н Ивайло Калфин. В посетителската група представител на ВОН-КНСБ бе Мария Чочова – юрист към Синдиката и член на “Младежки форум 21 век” – КНСБ.

            Първата от поредицата срещи бе на 17 юни, по време на която представителите на КНСБ и евродепутатът Ивайло Калфин обсъдиха социалните и икономически предизвикателства пред Европейския съюз. Г-н Калфин изтъкна, че измеренията на кризата в Европа вече  далеч не са само икономически и финансови, но и социални. Той подчерта важната роля, която синдикатите имат при осъществяването на социалния  диалог на национално и на европейско и международно ниво. По време на посещението в Европейския парламент представителите на КНСБ се срещнаха и с Алехандро Серкас – член на Европейския парламент и координатор на Групата на социалистите и демократите в Комисията по заетост и социални въпроси. На срещата бе поставен въпросът за липсата в България на законодателна закрила върху правото на синдикално сдружаване и правото на стачка. Във връзка с повдигнатият въпрос г-н Серкас обясни, че Договорът от Лисабон предвижда изключване на дадена държава-членка от Европейския съюз, в случай че съответните основни трудови права не са намерили съответните гаранции в нейното законодателство. По време на посещението се проведе и среща със Светла Танова – администратор в отдел „Посещения и семинари” в Генерална дирекция „Комуникация” на Европейския парламент, която запозна накратко представителите на КНСБ с институцията Европейски парламент, неговия състав, функции и т.н.

            Отново на 17 юни представителите на КНСБ се срещнаха с Питър Йоргенсен - Директора на Дирекция „Социална и пазарна икономика в страните членки” в Еврапейската комисия. По време на срещата Г-н Йоргенсен очерта основните проблеми на пазара на труда в България, като подчерта, че страната ни е с най-висок риск от бедност в Европейския съюз. Според него те основно се изразяват в дисбаланса между търсенето и предлагането на работната сила, което предполага широкообхватна реформа във всички нова на образоването, както и на обхвата и качеството на услугите, които Агенцията по заетостта в България предлага и подсилване на административния капацитет на Агенцията. Г-н Йоргенсен изрази основното притеснение относно капацитета на България  за усвояване на средствата от структурните фондове на Европейския съюз. В тази връзка и като пример за основателността на тези притеснения, той обърна внимание, че от всички отпуснати средства за България от Европейския социален фонд, страната е усвоила едва една трета. Страната ни е изправена пред риска да загуби финансиране в размер на 85 милиона евро, в случай че не бъде подобрена усвояемостта на средствата.

            На 18 юни в рамките на визитата си в Брюксел представителите на КНСБ се срещнаха и с Йаап Виенен – заместник-генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите както и с Даниеле Мели от Комуникационния департамент на Европейската конфедерация на профсъюзите.

            Притеснителни данни бяха изнесени от г-н Виенен, според които над 70% от работещите хора в света са в неформални правоотношения със своите работодатели. Той сигнализира, че за съществуването на реална опасност за правата на работещите по целия свят и че основна ценност трябва да бъде международната солидарност.

                                                                                                                                 ВОН-КНСБ

Share