Main menu

DSCF5505На 17 май 2013 г. КНСБ получи почетен диплом от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ в УНСС, за принос и партньорство с академичния състав на катедрата, за развитието на социалния диалог и оказаната подкрепа при защита на интересите на човешкия капитал. Отличието бе връчено на президента на КНСБ инж. Пламен Димитров от ръководителя на катедрата проф. д-р Лалко Дулевски по повод 40-годишнината на катедрата „Човешки ресурси и социална защита“, 60-годишнината на специалност „Икономика на човешките ресурси“ и 22-годишнината на специалност „Застраховане и социално дело“. Президентът на КНСБ подчерта постигнатия от катедрата успешен баланс между традиция и модерност, изтъкна важността на труда на преподавателския екип на УНСС и пожела още много успехи на катедрата и възпитаниците й.

На честването присъстваха Петър Стоянов, зам.-министър на труда и социалната политика, доц. д-р Бисер Петков, председател на Националния осигурителен институт, Камелия Лозанова, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, президентът на КНСБ инж. Пламен Димитров, председателят на ВОН-КНСБ доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председателят на УС”ВОН”-КНСБ в УНСС доц. д-р Маргарита Кръстева, президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев, Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, представители на Националната агенция по приходите, Агенцията за социално подпомагане, изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“, на академичните среди, преподаватели и студенти.

DSCF5511Според направената рекапитулация от УНСС за чествания период, катедрата са завършили 15 000 души, сред които 7 министри и ръководители на централни ведомства, 7 зам.-министри, 25 професори, 42 доценти, много магистри и доктори в областта на управлението на човешките ресурси. Това е и катедрата с най-много професори в преподавателския състав. 

По повод празника много учени от катедрата получиха специални поздравления от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, който отбеляза, че преподавателите от катедрата са сред най-уважаваните и компетентни експерти в законодателната, изпълнителната и местната власт в областта на човешките ресурси и социалната защита. „Това са три рождени дни, които са иманентно свързани със  славната история на нашия университет. Те бележат десетилетия академичен градеж, всеотдайни усилия на поколения преподаватели, обучение на хиляди студенти, сериозни успехи в научноизследователската работа, блестяща реализация на възпитаници, голяма част от които са на ключови позиции в държавния и частния сектор”, посочи в приветствието си ректорът на УНСС проф. Статев. Ректорът изтъкна също, че катедрата и двете специалности са еталони за учебна и научна дейност, за академично израстване. „Вие имате високата мисия да бъдете вещи теоретици и компетентни преподаватели, които създават знания и ги предават с обич и всеотдайност на поколения студенти. Правите го с достойнство, с чест и с отговорност, за което сърдечно Ви благодаря. Това е градеж за доброто име на нашия университет, за което работим с общи усилия и с обща отговорност. Затова успяваме“, изтъкна проф. Статев.

На събитието бяха връчени плакети за цялостен принос в развитието на катедрата и на проф. д.ик. н. Стати Статев - ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов - почетен ректор на УНСС, доц. д-р Георги Евгениев, ръководител на катедрата в периода 1984-1993 г., на проф. д.ик.н. Христо Драганов, на доц. д.р Йордан Близнаков, на проф. д-р Маргарита Атанасова, които са членове на ВОН-КНСБ.

След тържествения форум се проведе научна конференция на тема „Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства". В юбилейната научна конференция участваха 58 представители на 11 български университета. Представените доклади бяха фокусирани върху фундаментални, общотеоретични, пазарни, институционални и секторни икономически и социални проблеми, политики и приоритети в областта на труда, човешките ресурси, застраховането и мрежите за социална защита.

 

 

 

На 17 май 2013 г. КНСБ получи почетен диплом от катедра „Човешки ресурси и социална защита“ в УНСС, за принос и партньорство с академичния състав на катедрата, за развитието на социалния диалог и оказаната подкрепа при защита на интересите на човешкия капитал. Отличието бе връчено на президента на КНСБ инж. Пламен Димитров от ръководителя на катедрата проф. д-р Лалко Дулевски по повод 40-годишнината на катедрата „Човешки ресурси и социална защита“, 60-годишнината на специалност „Икономика на човешките ресурси“ и 22-годишнината на специалност „Застраховане и социално дело“. Президентът на КНСБ подчерта постигнатия от катедрата успешен баланс между традиция и модерност, изтъкна важността на труда на преподавателския екип на УНСС и пожела още много успехи на катедрата и възпитаниците й.

На честването присъстваха Петър Стоянов, зам.-министър на труда и социалната политика, доц. д-р Бисер Петков, председател на Националния осигурителен институт, Камелия Лозанова, изпълнителен директор на Агенцията по заетостта, президентът на КНСБ инж. Пламен Димитров, председателят на ВОН-КНСБ доц. д-р инж. Лиляна Вълчева, председателят на УС”ВОН”-КНСБ в УНСС доц. д-р Маргарита Кръстева, президентът на КТ „Подкрепа“ д-р Константин Тренчев, Цветан Симеонов, председател на Българската търговско-промишлена палата, представители на Националната агенция по приходите, Агенцията за социално подпомагане, изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“, на академичните среди, преподаватели и студенти.

Според направената рекапитулация от УНСС за чествания период, катедрата са завършили 15 000 души, сред които 7 министри и ръководители на централни ведомства, 7 зам.-министри, 25 професори, 42 доценти, много магистри и доктори в областта на управлението на човешките ресурси. Това е и катедрата с най-много професори в преподавателския състав. 

По повод празника много учени от катедрата получиха специални поздравления от ректора на УНСС проф. д.ик.н. Стати Статев, който отбеляза, че преподавателите от катедрата са сред най-уважаваните и компетентни експерти в законодателната, изпълнителната и местната власт в областта на човешките ресурси и социалната защита.Това са три рождени дни, които са иманентно свързани със  славната история на нашия университет. Те бележат десетилетия академичен градеж, всеотдайни усилия на поколения преподаватели, обучение на хиляди студенти, сериозни успехи в научноизследователската работа, блестяща реализация на възпитаници, голяма част от които са на ключови позиции в държавния и частния сектор”, посочи в приветствието си ректорът на УНСС проф. Статев. Ректорът изтъкна също, че катедрата и двете специалности са еталони за учебна и научна дейност, за академично израстване. „Вие имате високата мисия да бъдете вещи теоретици и компетентни преподаватели, които създават знания и ги предават с обич и всеотдайност на поколения студенти. Правите го с достойнство, с чест и с отговорност, за което сърдечно Ви благодаря. Това е градеж за доброто име на нашия университет, за което работим с общи усилия и с обща отговорност. Затова успяваме“, изтъкна проф. Статев.

На събитието бяха връчени плакети за цялостен принос в развитието на катедрата и на проф. д.ик. н. Стати Статев - ректор на УНСС, проф. д-р Борислав Борисов - почетен ректор на УНСС, доц. д-р Георги Евгениев, ръководител на катедрата в периода 1984-1993 г., на проф. д.ик.н. Христо Драганов, на доц. д.р Йордан Близнаков, на проф. д-р Маргарита Атанасова, които са членове на ВОН-КНСБ.

След тържествения форум се проведе научна конференция на тема „Трудът и социалната защита - европейски и национални предизвикателства". В юбилейната научна конференция участваха 58 представители на 11 български университета. Представените доклади бяха фокусирани върху фундаментални, общотеоретични, пазарни, институционални и секторни икономически и социални проблеми, политики и приоритети в областта на труда, човешките ресурси, застраховането и мрежите за социална защита.

Share