Main menu

 

location news1По идея на НБС “ВОН”-КНСБ, Министерство на образованието, младежта и науката и съвместно с Министерство на труда и социалната политика, с участието на ректори и ръководството на БАН, на 20 декември  2012 г. от 12.00 ч., в УНСС, Голяма конферентна зала.

 

ДНЕВЕН РЕД НА ФОРУМА:

12.00 – 12.15: Откриване на официалната част от председателя на НБС “ВОН” – КНСБ; Приветствия на официалните гости;

12.15 – 15.30: Тематична част:

 

12.15 – 13.15: Първи панел: Предложение за изменение и допълнение на чл. 328, ал. 1, т. 10 от Кодекса на труда и свързаните с него изменения на други нормативни актове.

Становища на ВОН-КНСБ, МОМН и МТСП

 

13.15 – 14.15: Втори панел: Приложимост на Постановление на Министерски съвет № 121 от 25 юни 2012 г. за определяне на субсидията за издръжка на обучението в държавните висши училища в зависимост от комплексна оценка за качеството на обучението и съответствието му с потребностите на пазара на труда и увеличението на средствата за образование в Държавния бюджет за 2013 година във връзка с прилагането на рейтинговата система.

 

14.15 – 15.00: Трети панел: Социалното партньорство и сътрудничество като ключов елемент при изготвянето и прилагането на отделните политики и мерки в сектор “Висше образование и наука” през следващата 2013 година.

Рейтинговата система – методика, цели и ефекти;

Следващата кандидатстудентска кампания – условия, ред, ефективност и оптималност.

 

15.00 – 15.30: Заключителен документ и пресконференция.

 

Модератор и водещ на форума

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева – Председател на НБС “ВОН” – КНСБ

Share