Main menu
По покана на Националния браншов синдикат „Висше образование и наука” - КНСБ Министърът на образованието и науката се срещна с Академичната общност в Свищов по повод финансови проблеми, изплащане на трудовите възнаграждения и спор между ректора и ВОН-КНСБ

В Стопанска академия „Д. Ценов” се проведе среща с министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, с председателя на ВОН-КНСБ доц. д-р инж. Лиляна Вълчева и кметът на община Свищов – Генчо Генчев. Повод за срещата беше спора и наглото поведение на ректора на СА на синдикалното събрание от 25-10-2019г. за влошеното финансово състояние на Академията и мерките, които трябва да се предприемат за справяне с кризисна ситуация поради лошото и безотговорно управление.

По някакви стратегически причини в същия ден ректорът реши да оповести Заповед за изплащане на 60 % от брутното трудово възнаграждение за м. Ноември 2019 г., поради факта, че е довел СА до липса на финансов ресурс дори за изплащане на пълния размер на заплатите.

Председателят на Синдикалната организация на ВОН-КНСБ в Академията доц. д-р Анелия Радулова представи гостите и колегите от синдиката и ръководството. Информация за финансово състояние на Стопанската академия представи ректорът доц. д-р Иван Марчевски и посочи причините, довели до сегашната ситуация и действията, които академичното ръководство е предприело за финансово стабилизиране. В изказването си ректорът подчерта, че решението за изплащане само на 60% от работните заплати е непопулярно, но единствено възможното действие към момента. „Ние само със собствени сили вече не можем да се справим. По-добрите времена за училището ни ще изискват още усилия от наша страна, но и финансова помощ от страна на държавата”, заяви доц. Марчевски.

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева изрази позицията на ВОН-КНСБ по информация, предоставена по официален ред от МОН. Тя заяви, че ще направи всичко възможно, за да защити интересите на работещите в Стопанска академия „Димитър А. Ценов”. ВОН-КНСБ не приема представената информация от ректора на СА и припомни случилото се от Общо събрание, проведено на 22-11-2017 г., на Синдиката на работещите към НБС-ВОН– КНСБ, когато Ректорът поема ангажимент да промени начина за формиране на трудовото възнаграждение на ръководния състав, като отмени начисляването на клас за просл. време и проф.опит върху самоопределените възнаграждения за ръководна длъжност, което всъщност е намаляване на разходите, но практика не се „случва“.

Дори и след сигнал на ВОН–КНСБ до МОН за установени нарушения и в други държавни ВУ при формирането на допълнителното заплащане на академичния състав с ръководни функции, когато Министърът на образованието и науката изпраща писмо № 9104-37/30.04.2018 г., в което настоява за промяна в начина на формиране на трудовото възнаграждение на управленския състав и привеждането му в съответствие с трудовото законодателство, ректорът Иван Марчевски продължава да прави разходи – предимно за високи заплати, многократно над приходите.

При проведения разговор с председателя на синдикалната ни организация (СО), след получаване на писмото в СА, Ректорът отказва да се съобрази с указанията на Министъра с обяснението, че и в други Висши училища начисляват клас за прослужено време и трудов опит върху доплащанията за ръководни длъжности и не вижда причина за предприемане действия (въпреки указанията на МОН и контрола от КОН), водещи до намаляване на заплатите. Никой от ръководния състав не е запознат със съдържанието на писмото. То „получава“ гласност чрез електронните медии през февруари 2019г., а фактическата промяна на начина на формиране на работните заплати на ръководния състав става факт през май 2019 г. Така, за периода 2016 – 2019 г., неправомерно са начислени и изплатени 250 000 лв., по данни на СО при ВОН-КНСБ в СА.

На основата на изложената фактология, да се търси финансова и морална отговорност от членовете на ръководния състав за „неправомерно“ получени средства е напълно необосновано. Отговорността е единствено и изцяло на работодателя: неизпълнен ангажимент пред членовете на Синдиката, неглижиране на писмо, получено от принципала – Министъра на образованието и науката, незачитане мнението на Синдиката.

Изказванията на кмета на Свищов и на министъра на образованието и науката са обобщени по записите, които са публикувани на сайта на Академията:

Разбиране и съпричастност към проблемите на Свищовското висше училище изрази и кметът Генчо Генчев. Той потвърди ангажимента на местната власт да подпомогне Академията, която има ключова роля за развитието на общината и региона.

Министър Красимир Вълчев коментира тенденциите в развитието на образователната система в страната и сподели какви промени се предвиждат в Закона за висшето образование и в политиката по приема на студенти. Той изрази позицията на МОН по казуса със Стопанската академия, като потвърди, че проблемите на Свищовското висше училище са резултат, както от допуснати грешки в миналото, така и от обективни процеси. „При Вас дойдоха няколко беди наведнъж – имиджов проблем, който съвпадна с началото на реформата в приема, обстоятелството, че сте локализирани в относително малък град, промените в нагласите на младите хора за избор на място за продължаване на образованието”, каза министър Вълчев в обръщението си към академичната общност и показа, че е много добре запознат със ситуацията в Свищовското висше училище. Той отдаде дължимото на усилията, които Академията прави в последните години за справяне с проблемите, но наблегна на това, че трябват и допълнителни реформи, не само свързани с разходите, но и по отношение на развитие на научните изследвания, включване в европейските университетски мрежи и отваряне към международното образователно пространство. Като част от стратегическите решения за бъдещото развитие министърът препоръча на Стопанската академия да намери това, което може ясно да я отличи от конкурентите – предлагане на образователен и научен продукт с високо качество. Красимир Вълчев заяви, че МОН ще направи необходимото за да подпомогне Свищовската академия при решаването на финансовите й проблеми, но подчерта, че това изисква допълнителни усилия и от двете страни.

В рамките на дискусията и споделените мнения стана ясно, че академичното ръководство, академичната общност и МОН имат сходни виждания по предлаганите промени в Закона за висшето образование и подкрепят идеята на образователното министерство за повече права на държавата при взимане на решения, свързани с финансовото управление и контрола върху работата на ректорските ръководства в държавните университети.

ПОЗИЦИЯ НА ВОН-КНСБ по повод некоректното представяне на изнесената от ВОН-КНСБ информация, както и опита да бъде показан примирен финала на срещата и оневиняване на действията на ректора по някои медии, доц. д-р инж. Лиляна Вълчева и колегите от СО на ВОН-КНСБ в СА публикуваха поредица от позиции по медиите. Това беше важно, защото на срещата пред колегите бяха направени мотивирани изказвания и конкретни поети ангажименти – оспорване Заповедта на ректора пред Инспекцията по труда, нови преговори за заплатите, поради публичен отказ от допълнителните възнаграждения (по молба и настояване на доц. Вълчева към управляващите в СА) и нов дизайн на всички работни заплати, за да няма дискриминирани и унижени, но най-вече да спре източването на средствата по посока високи заплати на ректори и неговите подчинени.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОТ ДЕЛЕГАТСКОТО СЪБРАНИЕ НА СТОПАНСКА АКАДЕМИЯ - ТУК
 

Други източници, отразяващи новината:

ВОТЪТ НА НЕДОВЕРИЕ КЪМ РЕКТОРА МАРЧЕВСКИ Е ШАНС ЗА ОЦЕЛЯВАНЕ НА СВИЩОВСКАТА АКАДЕМИЯ
Позиция на ВОН-КНСБ за ситуацията в Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов
Според КНСБ лошото финансово състояние на Стопанската академия в Свищов се дължи на неразумно управление
КНСБ: Лошото финансово състояние на Стопанската академия в Свищов се дължи на неразумно управление
Стопанска академия в Свищов е пред финансова криза

Приложено мнение от фейсбук:
https://www.facebook.com/TheHandofGOD23

Николай Антонов
October 27 at 9:59 AM ·
На 25.10.2019г. от 14:30ч. в Аудитория номер 10 в Ректората - Професионалният турист и ФЕОДАЛ Иван Марчевски обявява ФАЛИТА на Стопанска Академия в присъствието на много преподаватели и служители, както и Доц. Лиляна Вълчева - Председател Националния браншов синдикат "Висше Образование и наука" при КНСБ, на която е заявял с много груб арогантен тон, че Министъра на Образованието и Науката и Правителството били виновни за ФАЛИТА на Стопанска Академия, а жената на Марчевски, която е реалния Ректор на Академията е попитала с груб тон Доц. Вълчева "Как може дадържите сметка на мъжа ми?"
За капак на всичко Доц. Вълчева няколко пъти е попитала как може 1 МИЛИОН лева да изчезнат за 1 нощ - на 31.12.2018г. РЕЗЕРВА на СА е бил 2 милиона и 900 хиляди лева, а на 1.01.2019г. РЕЗЕРВА е 1 милион и 900 хиляди лева!
Марчевски е най-голямото недоразумение в историята на Стопанска Академия и град Свищов, този ФЕОДАЛ и професионален турист съсипа най-спокойния красив град пълен с млади хора и прекрасна икономика!

Share