Main menu

Посещение на Министър Вълчев със Зам. Министър Николов и Председателя на НБС ВОН доц. Вълчева в УАСГ, ТУ-София и ВУТП

На 22-05-2019 г. министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, заедно със зам.-министър Петър Николов и председателят на ВОН-КНСБ доц. д-р инж. Лиляна Вълчева бяха в Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), във Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) и в Техническия университет – София (ТУС).

Повод за това са новите перспективи пред ВУ за създаване на национални програми за висшето образование. Програмите ще подпомагат привличането на млади преподаватели, въвеждането на нови технологии в образователната система, създаването на програми за чуждоезиково обучение.  Министър Вълчев обясни, че свързването на висшите училища в университетски мрежи е нова европейска перспектива и е убеден, че българските университети имат потенциал за създаването на подобни мрежи, както на балканско и европейско, така и на интерконтинентално равнище.

Ректорът на УАСГ проф. Иван Марков сподели, че университетът вече успешно си партнира със сродни висши училища във Виена и Париж. В ход са и преговори за сътрудничество с университета в Щутгарт, където възпитаници на УАСГ са преподаватели. Университетът успешно привлича студенти от Индия, Китай и Дубай.
Министър Вълчев посети новосъздадения
, с финансовата подкрепа от министерството, Национален център по сеизмично инженерство. За научните изследвания и експерименталното оборудване на центъра от МОН са отделени 350 000 лева. В центъра ще се обучават всички студенти на университета в курсове за сеизмична устойчивост, тъй като страната ни се намира в зона с много силна сеизмична активност. Центърът е започнал да осъществява три от заложените 18 проекта за сеизмично укрепване на паметници на културата, мостови конструкции и панелни сгради.

01

https://www.24chasa.bg/novini/article/7468485

 Повод за гостуването на министър Вълчев във ВУТП е 138-ата годишнина от създаването на училището за практическо и теоретическо изучаване на телеграфичната и пощенска служба, чийто правоприемник е ВУТП и 4 години от преобразуването му от Колеж по телекомуникации пощи във висше училище.

„Секторът на информационните технологии реално е този, който задържа хората в България и затова е стратегически важно за страната повече студенти да получат образование в тази област. Трябва да вземем най-доброто от висшите училища, които имат дългогодишна история и традиции, да продължим с електронизацията на учебния прецес, която виждам, че при вас в голяма степен вече се е случила“. Това сподели пред преподавателите и студентите от Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП) министърът на образованието и науката.

„След преструктурирането ни във висше училище извървяхме немалък път, но имаме и амбициозна програма за развитие. При нас студентите получават реални компетенции в реални лаборатории и успяват да се реализират в над 90% от случаите по специалността си“, каза ректорът на ВУТП проф. д-р Димитър Радев по време на срещата. Той и заместник-ректорът проф. Миглена Темелкова запознаха министъра с учебната база и лабораториите. В залата за синхронно преподаване по софтуерни дисциплини беше демонстрирано двупосочното предаване на аудио и видео на студентите.

„Освен иновативната ни база, тук учебните планове и материал, който преподаваме тук, е съгласуван с изискванията на бизнес партньорите, с които изграждаме учебните лаборатории“, сподели заместник – ректорът проф. Темелкова. Тя посочи, че ВУТП има потенциал в развитието на иновативни специалности. Пример за това е, че още при създаването си специалността „Киберсигурност в информационните технологии“ е успяла да привлече 120 студенти и то без реклама. Това е единствената програма в България, в която се обучават професионални бакалаври в сферата на киберсигурността.

Друг успех на училището е въвеждаето на вечерна форма на обучение, с което е осигурена възможност на много хора с практически опит да придобият образователна степен. Във ВУТП разчитат на добрата симбиозата между студентите – практици, техните академични преподаватели, както и на преподаватели от реалния бизнес, които водят занятия тук. Голям е интересът към вечерна форма на обучение от специалисти от различни ведомства като Министерство на вътрешните работи и Министерството на отбраната, посочиха преподаватели по време на разговора с министъра.

„Не трябва да има закриване на висши училища, целта е да ги направим по-свързани чре създаването и развитието на партньорски мрежи между университетите – на европейско, национално и регионално ниво. Това е стратегическата посока за бъдещето на системата на висшето образование“, смята Красимир Вълчев. Пред висшето образование стои предизвикателството да работи с по-малко студенти в една все по-глобализираща се и конкуретна среда.

По думите на министъра насърчаването на научната дейност е друго важно условие за развитие. В тази връзка преподавателите от ВУТП поискаха съдействие за финансиране на проекти по предстоящата програма „Образование и наука“. Те споделиха, че на този етап бизнесът все още има интерес само да образова и да взема студенти на работа, но за съжаление все още няма пример, в който самият бизнес да финансира научни изследвания. Това е важна стратегическа посока за развитие на висшите училища и използването на преподавателския капацитет. Към момента ВУТП провежда свои научни изследвания като това за специфичните проблеми на развитието на пощите. 

02

Министър Красимир Вълчев посети и Техническия университет в София. В срещата с ръководството и деканите на висшето училище, участваха и предружаващите - зам.-министър Петър Николов, Н.П. от 44-то НС г-жа Лилия Друмева (доскоро съветник в МОН), проф. Огнян Наков – съветник в МОН и председателят на ВОН-КНСБ доц. д-р инж. Лиляна Вълчева.

Ректорът чл.-кор. дтн инж. Георги Михов разговаря с министъра относно нуждата от инженери в България. Красимир Вълчев се запозна със специалностите и заяви, че университета е модерен, престижен и с голяма перспектива за българските и чуждестранните студенти. Той подчерта, че в момента е много важно сътрудничеството с университета в цяла Европа. В момента ТУ функционират три чуждоезикови факултета и това е доказателство, че университетът върви по правилният път.

4 --1
tu2
Share