Main menu
Информация за работата на ВОН-КНСБ по проекта за изменение и допълнение на ЗВО в ресорната Комисия

Законопроектът беше приет с 13 гласа "за", 0 "против" а шестима депутати се въздържаха при гласуването

С промените в Закона за висшето образование /ЗВО/ се предлага ректорите на държавните висши училища да сключват договор за управление с министъра на образованието и науката. Целта на тези договори е за възлагане на определени политики, на цели и задачи на университетите, тъй като сега ректорите са отговорни само пред академичната общност. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, представяйки промените в ЗВО за първо четене на заседанието на парламентарната образователна комисия.

Според предлаганите промени задължението на ректорите пред министъра на образованието ще е да отчитат резултатите от изпълнението на политиката за развитие на университетите, за финансовото им състояние, за съществуващите проблеми и за мерките за тяхното решаване. Нямаме за цел да отнемаме от академичната автономия, а предлагаме споделяне на отговорността за стратегическото управление на университетите, заяви министър Вълчев. Той добави, че целта е да има публичност и прозрачност в управлението на висшите училища.

Предлагаме да бъде регламентирана и минимална работна заплата за асистентите в университетите, както и да има квота за младите преподаватели в академичните органи на висшите училища, каза образователният министър.

Необходимо е началната основна заплата за асистентите да бъде 1148 лв., като за повишението на тези заплати на асистентите и на главните асистенти са необходими 22,7 млн. лв, заяви председателят на Синдиката "Висше образование и наука" към КНСБ доц. Лиляна Вълчева.

Министър Вълчев обяви, че промените в ЗВО предвиждат да има Национална карта на висшето образование в страната, предлага се и електронизация на акредитацията на университетите. Предлагаме един преподавател да участва в акредитацията на един университет и това ще стимулира висшите училища да създават собствени школи, каза министър Вълчев.

Той информира, че се предвижда да бъдат освобождавани от такси студентите, които са в професионалните направления с очакван недостиг на пазара на труда. Промените предвиждат да се уреди и статутът на двете професионални гимназии по компютърни технологии - в София и в Правец, които са към Техническия университет. Това е един добър и уникален модел на образователно сътрудничество, който трябва да бъде приложен и при други професионални училища и университети, отбеляза министър Красимир Вълчев. 

Васил Велев от Асоциацията на индустриалния капитал в България каза, че подкрепят законопроекта и предвиденият в него мораториум върху разкриването на нови университети до влизането в сила на Националната карта на висшето образование. Според допълнителна разпоредба в законопроекта, до приемането от Народното събрание на Националната карта на висшето образование в България се установява мораториум върху откриването на висши училища, на основни звена и на филиали в държавните висши училища, с изключение на преобразуването за консолидация и оптимизация.

Председателят на Съвета на ректорите проф. Любен Тотев каза, че Съветът подкрепя внесения от МС законопроект за промени в ЗВО, но отбеляза, че може да се помисли дали не е добре за има един закон за висшето образование и за науката.

Николай Цонков от "БСП за България" също каза, че е по-добре да се изготви изцяло нов Закон за висшето образование, тъй като предстои приемането и на нова Стратегия за развитието на висшето образование. Ако досега имахме силно либерализирана политика във висшето образование, то с промените в ЗВО ще се стигне до свръхрегулацията му, коментира Цонков.

Председателят на парламентарната образователна комисия Милена Дамянова заяви, че в България има над 240 стратегии и докато се пишат стратегиите, младите хора си заминават от страната.

image3
1-Становище ВОН ЗВО 21-11-19-1
2-Становище ВОН ЗВО 21-11-19-2
3-Становище ВОН ЗВО 21-11-19-3
4-Становище ВОН ЗВО 21-11-19-4
Становището в PDF - ТУК.
image1
Share