Main menu

МИСИЯ “ОБРАЗОВАНИЕ” В ЕРАТА 4.0

По-качествено образование
Икономика 4.0
Работа 4.0
Нови умения за нови работни места
Приложение на дигиталните технологии
ВУ по пътя на дигитализацията – постижения и перспективи

И през новия сезон на академичната 2019-2020 година КНСБ и НБС ВОН – КНСБ продължава с поредните лекции от цикъла MASTЕRCLASS WORK 4.0.

Изборът на ВУ е направен от ВОН и КНСБ по критерии, съобразно политики за управление, постигнати успехи в качеството на обучение и научно-изследователска дейност, социален диалог и партньорство, повишени доходи на работещите и стипендии на обучаващите се.

Хронология: Първият определен университет е СУ "Св. Климент Охридски", форумът се проведе през март 2018 г.; Вторият е ПУ „Паисий Хилендарски", април 2019 г.; Третият е ЮЗУ „Неофит Рилски“ – Благоевград, април 2019 г.; Четвъртият е ВСУ "Черноризец Храбър", април 2019 г. ; Петият е РУ „Ангел Кънчев”, април 2019 г.; Шестият е ВТУ „Св.Св. Кирил и Методий“, октомври 2019 г.; Седмият е Икономически университет-Варна, октомври 2019 г.; Осмият е Университет „Проф.д-р А. Златаров“ - Бургас, октомври 2019 г.

Форумите и дискусиите бяха организирани от президента на КНСБ, председателя на ВОН-КНСБ, синдикалните организации в горепосочените ВУ, със съдействието на университетските ръководства, както и с активното участие на министрите на образованието и науката - Красимир Вълчев и зам.министрите доц. Петър Николов, Карина Ангелиева, на труда и социалната политика – доц. Бисер Петков и зам.министрите Зорница Русева и Султанка Петрова.

Целта на тези лекции е да са по информирани обучаващите се и работещите в системата на висшето образование и науката като се обсъдят предизвикателствата, които поставя дигитализацията пред образованието и пазара на труда. Цели професии изчезват и се появяват нови. В същото време всички млади хора преживяват прехода от студентската скамейка до работното си място. Този преход може да се бъде фатален на фона на бързо променящите се технологии, които са на път да изместят човека в някои сфери на пазара на труда. Колкото по-добре са информирани хората за съвременните дигитални тенденции, толкова по-лесно ще си намерят работа и толкова по-голяма ще е ползата както за тях, така и обществото като цяло Необходимо е да се създаде система, при която от една страна образователното ниво да е колкото може по-високо, а от друга – да не създава допълнителни проблеми при навлизането на младите хора в сферата на платения труд.

„Бъдещето на труда в ерата на дигитализацията - предизвикателства и възможности“ бе озаглавен модулът на Пламен Димитров, а министър Красимир Вълчев представи своята теза по темата „Дигитализация и образование - предпоставки за промяна и възможни решения“. Анализ направи и министърът на труда и социалната политика доц. Бисер Петков за „Дигитализацията и пазарът на труда - перспективи и за България”. Модератор на форумите беше доц. д-р инж. Лиляна Вълчева.

Прочетете пълния текст ТУК, а с презентацията на проф. Евгени Станимиров може да се запознаете ТУК.

 01
 02
 03
 04
 05
 06
 07
 08
 09
 10
 11
 12
 13
 14
 15

ВОН-КНСБ, пресцентър
октомври 2019 г.

Share