Main menu

Национален форум на НБС „Висше образование и наука" (ВОН) към КНСБ се проведе на 27 и 28 октомври 2017г. в зала 309 на Корпус 1 на Шуменския университет. На форума присъстваха ръководството на Синдиката и ръководствата на синдикалните организации на научно-образователните и научно-изследователските институции от цялата страна.

В три работни заседания бяха обсъдени информация за форума на МОН по доклада на проф. Люк Соте и препоръките от партньорското изследване за финансиране, насочено към 10-12 образователно-научни институции в България, информация за преговорите с МОН и МФ по бюджетната субсидия за издръжка на обучението ДВУ.

Форумът изработи Открито писмо до държавните институции и медиите, което ще бъде разпространено в началото на ноември. Беше обсъден Националния протест на КНСБ от 27 ноември.

На заседанията бяха презентирани и възможностите за образователно сътрудничество с Китай, както и информация за Астрономическата обсерватория на Шуменския университет като част от Националната пътна карта на научната инфраструктура, нейната социална роля и постижения. 

На 28 октомври от 11:30 часа се проведе пресконференция за огласяване на решенията на форума – вижте видеото ТУК. (http://www.bta.bg/bg/live/show/id/0_650whaqn)

 

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

Share