Main menu

Генералният секретар на ЕКП Лука Визентини:
Посъветвах Борисов да увеличи заплатите

 

По-високите доходи означават да се подкрепи развитието на икономиката и стандартът на живот, а също и да се повиши производителността, казва генералният секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите

luka

ЛУКА ВИЗЕНТИНИ е философ по образование. По произход е италианец, живее в Брюксел. Избран е за генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите преди 2 години на конгреса на организацията в Париж. Преди това 4 години е бил конфедерален секретар в ЕКП. А преди 22 години - синдикален активист в UIL (Италианския синдикат на труда), първо като редови член, след това регионален секретар на браншова федерация и генерален секретар на неговата конфедерация в района му, който е на границата между Словения, Хърватска и Австрия. Лука Визентини беше гост на Осмия редовен конгрес на КНСБ на 2 и 3 май т.г.

"Невъзможно е да пренебрегнем проблемите с бежанците. В същото време смятам, че не е редно само няколко страни в Европа да поемат целия товар на бежанската вълна"

- Срещнахте се с Бойко Борисов само дни преди да стане министър-председател за трети път в най-бедната страна на Европейския съюз. Какво го посъветвахте?

- Първо, да увеличи заплатите в България, да задоволи исканията на синдикатите за увеличаване на минималната работна заплата. България е с най-ниските заплати в ЕС и този проблем е в ущърб на страната, в ущърб на региона и в ущърб на целия ЕС. Защото тези ниски заплати са причина за движение на работната сила, за емиграция, за изтичане на мозъци от държавата. Те увреждат пазара на труда в България, но увреждат и пазара на труда в останалата част на Европа.По-високите заплати означават да се подкрепи развитието на икономиката и стандартът на живот на хората, а също така да се повиши и производителността. Казах на министър-председателя, че в ЕКП сме стартирали кампания за повишаване на заплатите за всички европейски работници. Тази кампания е не само за повишаване на заплатите навсякъде, но и за конвергенция, т.е. за сближаване на заплатите, за повишаване на възнагражденията на нископлатените работници в страни като България, за сближаването им към средното заплащане на европейския работник. Посъветвах Борисов държавата да помогне на социалните партньори за по-добро колективно договаряне, за да могат заплатите да се повишат.
Второто ми искане беше относно европейския стълб на социалните права. Европейската комисия стартира тази инициатива миналата седмица. Тя се отнася до разширяване правата на работниците, на правата, извоювани от един колективен договор, да се разширят до повече работещи. По този начин да се създаде много добра система на социална защита и социално подпомагане в цяла Европа. Помолих Бойко Борисов да направи така, щото България да участва, да избере този европейски стълб на социалните права.

- Да го прилага на национално равнище.

- Да.

- А какво ще правим с работодателите с т.нар. бизнес, който невинаги е съгласен с увеличаване на заплащането, поне специално у нас?

- Казах на министър-председателя, че правителството трябва да притисне работодателите да се ангажират с тези промени. Правителството може да изиграе голяма роля и да ги накара да направят това. Също и да им предоставят финансови стимули, т.е., ако допуснат колективни споразумения, да имат някаква финансова облага от това. По-високите заплати и по-добрата система на социална защита са в интерес на страната и на работещите в предприятията.
Трябва да кажа, че министър-председателят разбра нашите аргументи, съгласи се и се ангажира България да участва в този социален стълб и правителството да го приложи във вашата страна. За заплатите позицията му беше по-нюансирана, тъй да се каже. Каза да, вярно е, че трябва да увеличим заплатите, но при условие, че и другите страни от Източна Европа го направят. Защото, ако само България го направи, а другите не го направят, тогава това ще е във вреда на България. И той е прав. Всъщност ние искаме същото и от останалите страни от Източна Европа. Защото тези държави ще се съревновават с България, ще имат конкурентно предимство, като при тях заплатите са по-ниски.

- В Румъния обаче заплатите вече не са толкова ниски...

- Да, определено. Но аргументът му беше този. Миналата седмица се срещах с министър-председателя на Сърбия, с министър-председателя на Хърватска. Смятам да се срещна и с министър-председателя на Румъния, за да се подсигуря, че всички те ще възприемат същото отношение към социалния стълб, за който се говори. Така че няма да има извинение, ако не го направи.

- Познавате вашата област от основата до върха...

- Да.

- И сега, като генерален секретар, командвате парада на колко организации?

- Добър въпрос. 89 конфедерации от 35 страни, представляващи близо 45 млн. работници.

- Българските профсъюзи къде са сред тях?

- Те са част от тази общност - и КНСБ, и КТ "Подкрепа" са членове на ЕКП.

- Занимава ли се често организацията с проблемите на българските работещи?

- Опитваме се. Нашите членове тук, в България, са много активни по вътрешния дебат в европейската ни конфедерация, те участват редовно в нашите срещи, в дискусиите. Представят проблемите както на страната, така и в по-общ план на региона. Тук съм не само за да присъствам на конгреса на КНСБ, но имах и задачата да се срещна с министър-председателя, за да обсъдим предизвикателствата пред света на труда в България.

- Разбрах, че сте специалист, който се е занимавал и с проблема с бежанците. Сигурно и занапред този проблем ще пречи на социалната политика? Иначе нашият министър-председател обеща на конгреса на КНСБ, че вече ще отиват пари за социални нужди, за заплати и доходи.

- Невъзможно е да пренебрегнем проблемите с бежанците, докато войната е в ход. По този въпрос нашите мнения с министър-председателя бяха напълно различни. Той каза: ние просто трябва да ги спираме на границата. А ние мислим, че това е абсолютно невъзможно, защото е в противоречие с международните закони. В същото време аз смятам, че не е редно само няколко страни в Европа да поемат целия товар на бежанската вълна. Необходимо е да се разпредели тази тежест между всички страни от ЕС, за да го направим пропорционално, съответно на икономиката и на всички други показатели в дадената държава. Ако тази отговорност се сподели от всички 27 страни, ако всички поемат своя дял, проблемът може да се реши. Но наистина по този въпрос нашите мнения се различават.

- Т.е. да не го свързваме директно със социалната политика, с това бъдещо увеличаване на доходите в България? Да разделим двете неща.

- Да, определено, точно така.

- Около Първи май Димитър Манолов, президент на КТ "Подкрепа", каза, че не са празнували 1 май досега, защото една партия е отнела празника на синдикатите. В цял свят профсъюзното движение обединява на такъв ден и партии, и синдикати, и работодатели. Така ли е?

- Отчасти. Защото в повечето страни, които посетих на Първи май, демонстрациите и празненствата са организирани от синдикатите. Разбира се, че партиите могат да се присъединят. Но не искам да навлизам в този спор. Единението е за предпочитане.

- Да се върнем пак към Европейската конфедерация на профсъюзите. Най-актуалният в момента проблем в организацията? Най-важният приоритет?

- Приоритетите са точно тези, за които помолих и вашия министър-председател: да се увеличат заплатите навсякъде в Европа, да имаме по-социална Европа, да имаме по-силна социална защита и по-добри социални права за работещите.

 

Ева Костова, в-к ДУМА
5. Май 2017 , брой: 87 580 1

Share