Main menu

ИСТОРИЧЕСКИЯТ ФАКУЛТЕТ ОТКРИ НОВАТА АКАДЕМИЧНА ГОДИНА В АУЛАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ И РЕКТОРЪТ – ПРОФ. ГЕРДЖИКОВ, ВРЪЧИ УНИВЕРСИТЕТСКИЯ ПОЧЕТЕН ЗНАК СЪС СИНЯ ЛЕНТА на ПРОФ. Д-Р ИРИНА КОЛЕВА.

Проф. д-р Ирина Колева е преподавател в СУ „Св. Климент Охридски“ в областта на предучилищното, училищното и висшето образование. Била е учител, директор на образователна институция, методист, педагог, заместник- директор на ДИУУ при СУ, ръководител на катедра, съветник в МОН по въпросите на интеркултурното образование и председател на Консултативния съвет по педагогика при ВОН-КНСБ. Автор е на над 200 публикации в сферата на образователното взаимодействие: монографии, учебници, учебни помагала, учебни книжки за деца, програми, програмна система, държавни образователни изисквания, образователни предписания, студии, статии и др. Адресати в нейните изследвания са деца, ученици, родители, учители и директори на образователни институции.

Освен в България е публикувала монографии, студии и статии в Италия, Испания, Великобритания, Франция, Русия, Дания, Беларус, Турция, Казахстан. Води майсторски клас в университета „Ал Фараби“ – Алмати. Координатор и консултант на национални и транснационални научни и научно-образователни проекти в областта на интеркултурния диалог и интерперсоналната интелигентност.

Проф. д-р Ирина Колева е ръководител на Магистърската програма Историко-етнически модели на националната сигурност, която е насочена към кандидати, които проявяват интерес към националната политика за „включващо“ образование в междуетническа среда. Съдържанието на програмата съответства на нейните цели и дава възможност студентите да придобият научно-теоретична и специализирана подготовка по етносоциални технологии. Подготвените специалисти могат да се реализират като: експерти по етносоциални технологии и практики в държавни институции на общинско, регионално и национално равнище; специалисти от неправителствени организации: служители в системата на МВР, МО, МК, МТСП, МЗ, НСЕДВ, ДАЗД и други държавни ведомства; журналисти в специализирани печатни и електронни медии и т.н.

Проф. Колева е ръководител на научна школа в  етнопсихологопедагогиката.

Речта на проф. Колева може да проследите ТУК.

IMG 5146
IMG 5147
Share