Main menu

На 29-02-2016 г., по инициатива на министър Кунева, в Министерство на образованието и науката се проведе среща с ректорите от държавните и частните висши училища, председателят на НАОА и председателят на ВОН-КНСБ. От страна на МОН участваха зам.-министър Денков, гл.секретар Вълчев и директор Фъртунова (Дирекция "Висше образование").
Поводът на срещата бе обсъждането на нови възможности пред висшето образование в контекста на приетите от НС промени в ЗВО.

Министър Кунева сподели, че посоката е ясна и всички трябва да работим заедно, защото българските умове заслужават повече. Тя увери, че ще се бори за всеки лев за българското образование и наука и заяви, че ще направи необходимото за увеличаване на средствата за висше образование. Подчерта още, че е необходимо да се покажат и резултати, за да не "потъват парите в пясъка".

Зам.-министър Денков представи някои от по-важните промени в ЗВО и насочи дискусията към предстоящите текстове в наредби и постановления, които да регулират по правилното изпълнение на текстовете в закона, отнасящи се най вече до финансовото разпределение на средствата по договорени критерии за качество. Той аргументира необходимостта от намаляване на общия обем на приема във ВУ, като се позова на статистиката за намаляващия брой завършващи ученици и демографската криза. Зам.-министърът показа и критерии, по които висшите училища могат да приемат допълнително студенти срещу заплащане. Между оценка 8 и 9 от Националната агенция по оценяване и акредитация университетите ще могат да имат 5% допълнителен платен прием, а при оценка между 9 и 10 – 10%. От държавата ще се финансира приема на студенти, които са финалисти в олимпиади и международни състезания.
Новостите, които законът въвежда, са свързани с  приоритетните професионални направления, по които, както знаете, имахме най много преговори с МОН. Припомням Ви, че  това са специалностите от ПН-3, като освен споменатите, са включени още: педагогиката, теория и управление на образованието, природните и аграрните науки и др. МОН ще подготви проек, който ще се публикува до 16 март т. г.

Предложението на МОН е в съответствие с измененията и допълненията на Закона за висшето образование и с политиката, заложена в Стратегията за развитие на висшето образование в България за периода 2014 - 2020 г. С него ще се ограничи финансирането на определени професионални направления, в които дадено висше училище не успява да се конкурира успешно с останалите. Това ще мотивира ръководството на ВУ да фокусира усилията си главно в направленията, в които обучението е с достатъчно високо качество и добра реализация на студентите. Така по естествен начин ще се укрепят професионалните направления, подготвящи най-добрите специалисти, от които икономиката ни се нуждае. Цели се и засилване на конкуренцията между висшите училища, повишаване качеството на обучението и на научните изследвания, в т.ч. и утвърждаването на институциите за висше образование и като научни центрове.
За всички промени съм Ви информирала подробно в изпратените И.Д. на ЗВО.
Основната тема в изказванията на двама от ректорите по време на срещата (страх от разделянето на финансовата от учебната и научната дейност) беше в страни от дебата по промените в ЗВО. Изместването на дискусията в тази посока показа, че някои се интересуват повече от факта да управляват средствата, а не да търсят пътища и нови възможности за тяхното увеличаване.

Гл. Секретар се опита да насочи темата към основните въпроси, отнасящи се до новата методика на финансиране, която на практика постепенно ще доведе до преструктуриране на системата, но това не се случи. В тази посока беше подготвено изказване и от ВОН-КНСБ, но поради това, че ректорите не бяха готови за този дебат, а и в контекста на предстоящите промени в състава на Съвета на ректорите (31 март), нашето становище ще представим на втората среща, която ще бъде конкретно на тема ФИНАНСИРАНЕ!

ВОН-КНСБ и МОН често обсъждат възможностите за обединяване на усилията на синдиката и министерството за конкретни ангажименти по постигането на справедлив преход в новите условия на финансиране, но за това е необходимо да разчитаме на здравия разум и разбиране на всички социални партньори. За целта е необходима предварителна подготовка, за да може да се проведе и сериозен дебат с конкретни стъпки и решения.  
Министър Кунева обяви предстоящата втора среща, която ще бъде посветена на финансирането и качеството на висшето образование.
Освен това тя възложи на зам.-министър Николай Денков да изготви оценка на въздействието на промените в Закона за висшето образование за всяко отделно висше училище (срок - до 1 юни).

ВОН-КНСБ ще предложи в следващата среща да бъдат поканени и експерти от МФ. Но, най същественото е преди втората среща, всички ние - председателите на СО "ВОН"-КНСБ, както и ректорите на ВУ в общите ПН и по области на обучението, да сме провели вътрешните си дискусии, да сме се обединили около общи решения и едва тогава да ги представим и договорим с МОН!

Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева
Председател на ВОН-КНСБ

Share