Main menu

НА МНОГАЯ ЛЕТА И В СЛЕДВАЩИТЕ СЕДЕМДЕСЕТ НА ДОЦ. Д-Р БОРИСЛАВ ВЕЛИКОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА 39-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ (2005), Н.П. И ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ - КОЛЕГА И ПРИЯТЕЛ НА ВОН-КНСБ!

velikov-

Share