Main menu
Уважаеми колеги,
Запознайте се с Обобщения доклад за резултатите от договарянето на работните заплати през 2015 г. Бъдещи действия на КНСБ през 2016 г. и приоритети до края на мандата,
а също и с презентацията, представени на 25.02.2016 г.
Share