Main menu

П О З И Ц И Я

на Изпълнителния комитет на КНСБ, 24.07.2013 г.

По повод на тревожните събития от последното денонощие КНСБ заявява, че категорично осъжда всички форми и методи на насилие и призовава участниците в справедливите протести в цялата страна, както и органите на реда към цивилизованост, сдържаност и разумно поведение, съответстващо на демократичните ценности и обществено устройство.

За пореден път синдикатът заявява, че водещият проблем днес е състоянието и дейността на 42-то НС. Пороците, генерирани при „раждането” му, както и проблемите, които бяха закодирани в начина на функциониране още при старта на неговата работа, са в основата на протестите и тяхната ескалация. Днес никой вече не вярва, че този Парламент и това Правителство са в състояние да изпълняват пълноценно функциите, отредени им от Конституцията на РБ. Моментът на блокаж, както предупреждаваше КНСБ, настъпи, дори по-рано от очакванията.

В тази обстановка обявяването на предсрочни парламентарни избори вече не може да се отлага. Очевидно се налага Президентът, г-н Плевнелиев, да упражни правата си по Конституция и по законите на страната, като свика разширено заседание на Консултативния съвет за Национална сигурност с участието на представители на извънпарламентарни политически сили с авторитет и тежест в обществото, както и на национално представителните организации на социалните партньори, макар и със съвещателен глас.

В този форум и при максимален консенсус следва да се определи и оповести пред обществото възможната най-близка дата за извънредни парламентарни избори, но не по-късно от края на годината, както и най-неотложните задачи, които се налага да свършат действащото Народно събрание и Правителството. Такива са например - промените в изборните правила и някои мерки в икономиката, енергетиката и социалната сфера, без които държавата не би могла да функционира, а работещите и уязвимите социални слоеве – да оцеляват.

КНСБ е категорична, че при горепосочените обстоятелства народните представители от 42-то Народно събрание и действащото Правителство нямат моралното право да излизат във ваканция, а трябва да работят непрекъснато в пълен състав и с участието на най-голямата парламентарна група за гарантиране на повече легитимност и представителност при приемането на постигнатите със съгласие мерки и правила, преди провеждането на едни спокойни и цивилизовани предсрочни избори на определената дата.

София, 24.07.2013 г.

Share