Main menu

YZU

Доц. Ив. Глушков не успя да се върне на лидерския пост в КНСБ, преизбраха за 5 г. доц.П.Терзийска | 03.10.2014 01:50 | Струма | стр. 1; 6

Бившият лидер на синдикалната организация на КНСБ в ЮЗУ "Н. Рилски" доц. Иван Глушков направи неуспешен опит да се върне начело на синдиката по време на отчетно-изборното събрание, което се проведе миналата вечер в аулата на благоевградския ВУЗ. Преди 2,5 г. доц. Глушков сам сдаде ръководния пост, за да може да подготви и защити докторантурата и доцентурата си. На свиканото отчетно-изборно събрание кандидатурата му бе издигната за лидерската позиция, но на поста бе преизбрана досегашната председателка доц. Пелагия Терзийска за следващия 5-годишен мандат на управление. Като компенсация доц. Глушков бе избран в управителния съвет на синдиката заради огромния си опит, натрупан назад в годините като председател. В отчета си пред синдикалните членове доц. П. Терзийска подчерта постигнатите с ректора на ЮЗУ проф. Иван Мирчев социални и други придобивки, като изрично наблегна на факта, че благоевградският университете единственото висше училище в България, в което се дават на служителите и преподавателите по 3 минимални работни заплати за работно облекло, месечните възнаграждения се изплащат редовно и в последните години се увеличават с 4 до 5 %, а по размер на процента от 1,7, който се начислява за прослужено време, ЮЗУ се нарежда на 4-то място в страната. Към заслугите на ректорското ръководство за добрата съвместна работа доц. Терзийска допълни отзивчивостта при всяка подадена от синдиката молба за помощ на нуждаещ се синдикален член, не пропусна и увеличаващите се бонуси - подарък за всички дами в екипа на университета по повод 8 март. Отлична оценка на работата на синдикалното ръководство на КНСБ в ЮЗУ даде и доц. Лили Вълчева, председател на националния браншови синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ, която присъства на събранието. Благодарение на нейните лични усилия бюджетът на ЮЗУ за 2014 г. е нараснал с 325 560 лв., стана ясно от доклада на доц. Терзийска. Доц. Вълчева информира, че се чака отговор от правителството на внесено от синдиката искане за актуализация на издръжката на един студент с коефициенти, различни за различните професионални направления. Преди да закрие събранието, преизбраната синдикална лидерка доц. Терзийска декларира готовност да организира традиционните вече купони за членовете по случай Деня на будителите и студентския празник 8 март.

Share