Main menu

logo VON staro

До                                                                                           

проф. дпн ПЛАМЕН ЛЕГКОСТУП

Ректор на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий

 

До

Членовете на Академичната общност

на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий

 

Уважаеми проф. ЛЕГКОСТУП,

Уважаеми КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ И ГОСТИ,

 

50 ГОДИНИ е голямо събитие в живота на всяко висше училище, но още по-осъзнат е този юбилей за Вас – преподаватели, студенти, докторанти и служители на Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий”, които сте избрали за свой патрон СВЕТИТЕ БРАТЯ И СЛАВЯНСКИ АПОСТОЛИ, ПРОСВЕТИТЕЛИ И БУДИТЕЛИ НА БЪЛГАРСКИЯ РОД И СЪПОКРОВИТЕЛИ НА ЕВРОПА. Затова на всеки Ваш празник винаги поднасям нашия и на цялата АКАДЕМИЧНА СИНДИКАЛНА ОБЩНОСТ от всички ВИСШИ УЧИЛИЩА И БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ ПОКЛОН.

ПОКЛОН към всеотдайния Ви труд, ентусиазъм и градивна амбиция, скъпи колеги и приятели! Благодарение на всичко това във времето се утвърдихте като Алма матер в целия сектор на висшето образование. Не е случаен факта, че ректорът на Университета два мандата беше член на Управителния съвет на ректорите в България, а за Националния синдикат „ВОН”-КНСБ е социалния партньор, с който отстояваме не само принципите и правата си, но и утвърждаваме Висшите училища като образователни и духовни центрове на европейско и световно ниво. Нашата мисия е да съхраняваме традициите на висшето образование и да ги принасяме във времето ЗАЕДНО!

Уважаеми господин Ректор,

Уважаеми господин Председател на Университетски синдикат ”ВОН”- КНСБ,

Извоюваният авторитет на Вашия университет не е просто емблема на самочувствие, а е признак за дълг и най-ценния комплимент за висока европейска и световна проекция.

Силните ректори не са хората с талант и призвание! Силата на добрия ректор идва от силния дух на работещите и обучаващите се в университетската институция, от техните искания и претенции за високи качествени и количествени показатели.  

Затова приех Вашата покана да споделя този празничен миг от постигнатите успехи за изминалите 50 години с радост, възторг и уважение.

С радост – защото сте изключителни социални партньори и подкрепяте общата ни кауза за развитие в годините напред на системата „Висше образование и наука!

С възторг – защото имате силната воля и всеотдайността да защитавате правата на хората и да утвърждавате авторитета на Великотърновския университет като водещ в системата на висшето образование!

С уважение – защото сте прекрасни лидери с висок професионализъм и благородството, присъщо на малцина, които са призвани да формират и добър екип, и да са винаги близо до хората!

 СКЪПИ КОЛЕГИ, пожелавам Ви ЗДРАВЕ, БЛАГОПОЛУЧИЕ И МНОГО СПОДЕЛЕНИ УСПЕХИ, ЗАЩОТО САМО ЧРЕЗ ОБРАЗОВАНИЕ И В ЕДИНСТВО ХОРАТА МОГАТ ДА НАПРАВЯТ ПО-МОДЕРНА, ИКОНОМИЧЕСКИ СТАБИЛНА И СОЦИАЛНО УСТОЙЧИВА МИЛАТА НИ РОДИНА -  БЪЛГАРИЯ!

 Ч Е С Т И Т  П Р А З Н И К  и на  М Н О Г А Я  Л Е Т А!

Доц. д-р инж. ЛИЛЯНА ВЪЛЧЕВА

Председател на ВОН-КНСБ

Share