Main menu

По покана на новото ръководство на ТУ – Варна, се проведе среща на Академичната и студентската общност със зам. министъра на МОН – доц. д-р Петър Николов с участието и на проф. д-р инж. Лиляна Вълчева – председател на националния браншови синдикат „ВОН“ при КНСБ.

6 mon-1

Основни акценти в изказването на зам. министър доц. Петър Николов:

 1. 1.Запознаване на академичната и студентската общност с хронологията на предприетите действия от МОН и законодателната власт по решаването на казуса с плагиатството на бившия ректор на ТУ – Варна – Росен Василев:

„Позволете ми преди да говоря за промените в ЗВО, да кажа няколко думи за ТУ – Варна и за ситуацията, в която се намираше, и която вече е преодоляна.

От две години в ТУ се създаде проблем, свързан с вашия бивш ректор – г-н Росен Василев, който изправи МОН пред изключително тежка ситуация – първо, защото нямаше нормативно уреден път, по който се решава тази ситуация и второ – защото в момента, в който вече го имаше, ние бяхме заплашени от това, да понесем отговорността за срива на престижа на един от добрите университети в България. Лично аз, лично министър Вълчев, практически сме работили в перманентен режим върху този казус поне година, година и половина. Това, което е най – важното и е хубаво в университета да се знае, е, че вие минахте безболезнено през тази ситуация. Имаше много големи притеснения, очаквания за разцепление, за катаклизми, които да се отразят на престижа и репутацията на университета. Това, което е най – важно да се знае, е, че вие минахте безболезнено през тази ситуация. Тя е преодоляна благодарение на няколко души, с които сме водили постоянен диалог през цялото време, благодарение на интелекта, убедеността и отговорността на ръководството. В този момент, когато сте стъпили на здрава почва е изключително важно да забравите лошото.

Това, което зависи от МОН, от сегашния екип и въобще от администрацията на министерството е да окажем пълна подкрепа във всяко едно начинание, което тръгнете да правите през следващите месеци, което ясно да покаже на Варна, на цяла България, на широката общественост, че варненският ТУ е един от добрите университети в България, развиващ се прогресивно през годините, усвояващ сериозни проекти.

Наистина искам да ви благодаря, знам през какви притеснения сте преминали, министър Вълчев също ги знае, надявам се, че от тук нататък ще започнете да градите. Най – лесният път към това е, да забравите, кой, какъв е бил в цялата тази ситуация.

Почнете на чисто, бъдете единни и работете за доброто име на университета!“

 1. 2.Представяне на основните насоки, заложени в проекта за изменение на ЗВО:

Д-р Петър Николов обобщи главните промени, заложени в законопроекта за изменение на Закона за висшето образование, като подчерта, че няма да има радикални промени - „Всички ние си даваме сметка, че системата на образованието е консервативна и че дори най-малката промяна е решаваща за съдбата на хиляди хора. Всичко, което правим, ще бъде надграждане и единствено с цел решаване на няколко важни проблема.“

 • Нова визия на държавата за системата за управление на университетите – ректорът, избран от Общото събрание на съответния университет, ще сключва договор за управление с МОН. Този договор няма да наруши автономията на ВУЗ и ще стъпва върху една обща пътна карта на висшето образование, която предстои да се изготви и приеме от Народното събрание и от Министерския съвет, в диалог с всички университети;
 • Промени в сферата на акредитацията – програмната акредитация в едно професионално направление ще се извършва едновременно във всички университети; институционалната оценка ще бъде динамична величина и ще се осъществява на два етапа през годината – „Институционалната акредитация ще е динамично променяща се – най-вероятно два пъти годишно ще се засича, примерно на 1 януари и на 1 юли“; акредитационната оценка ще се извършва от независими експерти, които ще бъдат назначени на щат в НАОА, а не в университетите; едно хабилитирано лице ще се зачита при акредитация само в един университет - „Това е необходимо, за да ограничим политиката с гастролиращи в няколко университета професори и доценти. Нагласите в академичната общност вече са различни отпреди пет или десет години. Тогава имаше много голяма съпротива срещу едно такова виждане, но днес вече има създаване на самостоятелни кадри и все по-малка група са тези гастролиращи преподаватели.;
 • Обсъжда се класифицирането на специалностите в няколко типа – няколко типа специалности, извън тези, които се развиват балансирано и отговарят на търсенето на пазара на труда:
 • силно надценявани от студентите, но не търсени от пазара на труда, чиито прием ще намалява;
 • защитени специалности – не се търсят от студентите, но са значими за развитието на страната ни и ще се поддържат;
 • приоритетни специалности – за които има остър дефицит на кадри и които ще се финансират допълнително;
 1. 3.Относно регистрацията на преподавателите в НАЦИД – доц. П. Николов подчерта, че ЗРАСРБ не задължава преподавателите да регистрират своите публикации в регистъра на НАЦИД. Това е по желание, ако искат да участват в състава на научни журита;

Основни акценти в изказването на проф. д-р инж. Лиляна Вълчева – председател на националния браншови синдикат – Висше образование и наука – КНСБ:

 • По отношение на структурата на университета – предлага се да отпадне досегашното изискване за числеността на преподавателите във факултетите – „Една от промените в ЗВО касае структурата на университета. Ние постигнахме пълно съгласие в това отношение. Вие сте чували много пъти и министър Вълчев да говори, че ректорите трябва да се стремят да работят с по-малък брой студенти, да разчитат повече на качество, а количеството да не бъде пренебрегнато, но да бъде минимизирано. От тази гледна точка в промените в закона сме заложили да отпадне числеността във факултетите, а да има не по-малко от 3 катедри във факултет с не по-малко от 7 души числен състав всяка. Това е една съществена промяна“;
 • Предложение на КНСБ - в Кодекса на труда да влезе изискване за повишаване възрастта за пенсиониране на хабилитираните преподаватели - „Залагаме нова финансова методика и предлагаме да се промени Кодексът на труда като се определи възраст 68 години за пенсиониране и отпадне спорният параграф 11 от ЗВО. Този параграф води до унизително положение, при което в катедрите се налага асистентът да оценява доскорошния си професор – една изключително дискриминационна и обидна практика. Пренесли сме текста от параграф 11 от ЗВО към чл. 328 ал. 1 т. 10 от КТ и предлагаме в същото време да остане твърда пенсионна възраст за всички.“
 • Относно заплащането на труда на преподавателите в университетите - ТУ – Варна регистрира през последните години голям спад в позицията, която заема сред другите университети по показател „средна работна заплата“: от седмо място, понастоящем ТУ изостава на двадесет и шесто място и това е проблем, за чието решение новото ръководство трябва да работи.

Ректорът на ТУ – Варна, проф. д-р инж. Венцислав Вълчев от своя страна потвърди категорично намерението, новото ръководство да поддържа диалога и да работи в тясна връзка с Министерството на образованието и синдикатите, за да възстанови високата рейтингова позиция и престиж на висшето училище. Той подчерта, че ръководството и академичната общност подкрепят усилията на МОН за промяната в ЗВО, считайки, че тя е неизбежна и неотложна и ще доведе до повишаване качеството на висшето образование и до синхронизация на закона с другите нормативни документи в тази сфера.

 

След представянето на новите акценти в проекта за изменение на ЗВО, гостите отговориха на множество актуални въпроси, зададени от преподаватели и студенти в ТУ – Варна.

6 mon-2
6 mon-3
6 mon-4
6 mon-6
Share