Main menu

Конференция „Инвестиции в хората – пътят напред“ се проведе на 15 и 16 февруари 2018 г.,  в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз

На 15 и 16 февруари 2018 г. в рамките на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз се проведe конференция под надслов „Инвестиции в хората – пътят напред“, с която завършr честването на 60-годишнината от създаването на Европейския социален фонд.
Форумът беше организиран в пленарни сесии и тематични семинари, посветени на дискусиите относно стратегическото ориентиране на финансирането на човешкия капитал в Европа.
Участниците: представители на институциите на ЕС, национални, регионални, местни публични власти, социални партньори – КНСБ и КТ Подкрепа, организации на гражданското общество, академични институции и крайни бенефициенти.

С пълният текст може да се запознаете ТУК

Share