Main menu

Тревога! СЪВМЕСТНО ОБРЪЩЕНИЕ на синдикалните секции на НБС „ВОН" - КНСБ и КТ „Подкрепа" в Стопанска академия „Д. А. Ценов", Свищов, 5 юни 2015 г.

Share