Main menu

Писмо от президента Доналд Туск до членовете на Европейския съвет относно неговото предложение за ново споразумение с Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз 

Запазването на единството на Европейския съюз е най-голямото предизвикателство за всички нас, поради което е и основна цел на моя мандат. Именно в този дух аз внесох предложение за ново споразумение с Обединеното кралство в рамките на ЕС. Според мен то бележи истински напредък в справянето с всички опасения, изразени от премиера Камерън. Линията, която аз не пресякох, обаче, са принципите, на които се основава Европейският проект.

Аз дълбоко вярвам, че нашите общи интереси са много по-силни от това, което ни разделя. Да бъдем или да не бъдем заедно, това е въпросът, на който трябва да се отговори през следващите две седмици не само от британския народ в референдум, но и от останалите 27 страни-членки на ЕС.

Това беше труден процес и все още има предизвикателства пред продължаващите преговори. Нищо не е договорено, докато всичко не е договорено. Убеден съм, че предложението е добра основа за компромис. То не би могло да бъде изготвено без близкото и положително сътрудничество на Европейската комисия. За да се улесни този процес, Комисията също направи политически декларации, които са включени в този пакет.

Позволете ми накратко да обясня на всички четирите стълба на предложението.

По икономическото управление, проектът на решение на държавните глави определя принципите за гарантиране на взаимното уважение между държавите-членки, които участват в по-нататъшното задълбочаване на Икономическия и паричен съюз и тези, които не го правят. По този начин ние можем да проправим пътя за по-нататъшната интеграция в рамките на еврозоната, като същевременно защитаваме правата и компетенциите на неучастващите държави-членки.

Спазването на тези принципи е подкрепено от проект за Решение за създаване на механизъм, който докато дава необходимите уверения относно загрижеността на държавите-членки извън еврозоната, не може да съставлява право на вето, нито да забави спешни решения. Точните условия за задействане на този механизъм остава да бъдат обсъдени допълнително.

По конкурентоспособността, проектът на решение на държавните ръководители, заедно с по-подробна Декларация на Европейския съвет и проект на декларация на Комисията, ще бъдат изложени в нашия ангажимент за увеличаване на усилията за повишаване на конкурентоспособността. Ние редовно ще оценяваме напредъка в опростяването на законодателството и намаляване на тежестта върху бизнеса, с което бюрокрацията да бъде ограничена.

По суверенитета, предложеното решение на държавните глави признава, че в светлината на особеното положение на Обединеното кралство по силата на Договорите, то не се ангажира да продължи политическата интеграция. Освен това укрепва зачитането на принципа на субсидиарност, и аз предлагам държавите-членки да преустановят разглеждането на проект на законодателен акт, където редица национални парламенти да възразят срещу него на основание на субсидиарност, освен ако изразените опасения, могат да бъдат приспособени. Важността на спазването на режима за отказване на Протоколи 21 и 22, както и отговорностите на националната сигурност също са подчертани.

По социалните достижения и свободното движение, ние трябва да спазваме изцяло настоящите договори, по-специално принципите на свобода на движение и недопускане на дискриминация. Следователно предложеното решение в отговор на опасенията на Великобритания се гради върху изясняването на тълкуването на настоящите правила, включително проектът за Декларация на Комисията по редица въпроси, свързани с по-добрата борба срещу злоупотреба със свободното движение.

Проектът на решение на държавните глави бележи в частност намерението на Комисията да предложи промени в законодателството на ЕС по отношение на износа на детски надбавки и създаването на защитен механизъм, който да отговори на извънредните ситуации, причинени от притока на работници от други държави-членки. Проект на декларация на Комисията също така се отнася до този механизъм. Този подход, както и точната продължителност на прилагането на този механизъм, трябва да бъде допълнително обсъден на ниво държавни ръководители.

Голямата част от същността на това предложение има формата на правно обвързващо решение на държавните глави или правителствата. Ние също трябва да бъдем подготвени да обсъдим възможното включване на съдържанието на няколко елемента, обхванати от решението в Договорите по време на тяхната следваща редакция.

Нашите постоянни представители ще се срещнат в петък тази седмица, за да проведат първата дискусия по предложението. Ясната цел е да имаме споразумение с всички 28 членове на срещата на Европейския съвет през февруари. За да успеем, всички ние ще трябва да направим компромиси. Да се провалим би било компромис с нашето общо бъдеще.

Доналд Туск, Президент на Европейския съвет
Документът може да изтеглите от ТУК.

 

Писмо от президента Доналд Туск до членовете на Европейския съвет относно неговото предложение за ново споразумение с Обединеното кралство в рамките на Европейския съюз
Share