Main menu

logo25-2

IMAG1589iКонференция на високо равнище на тема „Ново начало за социалния диалог“ се провежда днес, 5 март 2015 г., в Брюксел, Белгия. Конференцията се организира от Европейската комисия и в нея участват над 400 души – представители на Комисията и лидери на националните социални партньори. Сред тях са трима представители от България – президентът на КНСБ Пламен Димитров, председателят на АИКБ Васил Велев и заместник-председателят на БСК Димитър Бранков.

Социалният диалог на всички нива е необходимо условие за функционирането на социална пазарна икономика в Европа и е от решаващо значение за насърчаване на растежа, конкурентоспособността и справедливостта. Ето защо Комисията е поела ангажимент за засилване на диалога със социалните партньори.

Конференцията ще определи как социалният диалог може да допринесе в шест специфични области: „Европейския семестър“; „Индустриални отношения и изграждане на капацитет на национално равнище“; „Макро-икономическа стратегия на ЕС“; „Социален диалог и по-добро регулиране“; „Цифровия единен пазар“ и „Потребности от умения, образование и обучение в променяща се работна среда“.

Целта на днешната конференция, в която основни говорители са Жан Клод Юнкер – председател на ЕК, и Валдис Домбровскис – вицепрезидент на ЕК за еврото и социалния диалог, е да се ангажират изцяло междуотрасловите и секторни организации на социалните партньори от ЕС, както и техните членове на национално ниво, за да се споразумеят за конкретни начини за засилване на социалния диалог на всички нива.

На конференцията председателят на Комисията Жан Клод Юнкер ще предложи своите виждания относно ключовата роля на социалния диалог за справяне с предизвикателствата в Европа.

 

 

Share