Main menu

logo VON staro

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 

До                                                                                        

Проф. дтн ПЕТКО ПЕТКОВ

Ректор на УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”

 

Уважаеми проф. ПЕТКОВ,

 Благодаря за удоволствието да споделя празника, посветен на  Юбилейните 50 години, на УНИВЕРСИТЕТА и възможността да поднеса приветствията на най-голямата АКАДЕМИЧНА СИНДИКАЛНА ОБЩНОСТ от всички ВИСШИ УЧИЛИЩА и БАН с ПОКЛОН към Вашия професионализъм, ентусиазъм и градивна амбиция, скъпи колеги и приятели! Благодарение на всичко това във времето се утвърдихте като АЛМА МАТЕР в сектор „Висше образование” и най-вече в областта на педагогическите, хуманитарните, стопанските, природните, техническите и здравните науки. Днес, по-мъдрите с гордост могат да кажат на по-младите, че това са успешни години на възход и модерно развитие, на слава и успехи, постигнати с упорит труд, любов и отдаденост на професията!

Партньорството на Националният синдикат „ВОН”-КНСБ с ръководствата на Университета във времето даде своите резултати и в тази благодатна среда отстоявахме не само принципите на работа и правата на хората, но и утвърждаваме Висшите училища като образователни и научни центрове на регионално, национално, европейско и световно ниво.

 Уважаеми господин Ректор,

Уважаема госпожо Председател на Университетски синдикат ”ВОН”- КНСБ в УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ”,

Научила съм, че щастието ни поддържа усмихнати, трудостите ни правят силни, а грешките ни правят човечни! Но, сами не можем да вървим напред - трябва да бъдем единни, за да сме по-силни! Успешните ректори не са хората с талант и призвание! Силата на добрият ректор идва от силния дух на работещите и обучаващите се в Университетската институция, от техните искания и претенции за високи качествени и количествени показатели.  

 СКЪПИ КОЛЕГИ,

Повярвайте ми, че когато с чисто сърце и без корист решаваме Вашите проблеми, съдбата помага. Благодаря на всеки един от Вас, но най-много на РЪКОВОДСТВОТО на Синдикалната организация на ВОН-КНСБ за последните години в Университета. Поклон пред паметта на двама прекрасни синдикални лидери с голямо благородство и мъжество, с които бяхме заедно в трудните времена за висшето образование и науката!

 Уважаема Студентска и Академично общност,

ЧЕСТИТ ОСМИ ДЕКЕМВРИ - празник на СТУДЕНТСКИЯ ДУХ И НА ВЕЧНАТА МЛАДОСТ - на всички, които имат знанията и уменията да отстоява принципите и правата си. Помнете и предайте на следващите, че знанието, просветата и науката ще спасят българите. Аз правя това непрекъснато и ще го правя, докато има млади и будни хора като Вас, които ме чуват и вярват, че бъдещето на нашата Родина зависи от всички хора, но най-вече от Вас, скъпи млади и мъдри колеги!

Бъдете благословени всеки ден ПРИЯТЕЛИ и в годините напред да сте здрави, силни и мъдри, да имате вярата и уважението на младите хора!

VIVAT АCADEMIA, VIVANT РROFESSORЕS!

 

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК, НА ДОБЪР ЧАС И НА МНОГАЯ ЛЕТА!

 8 декември 2013 г.                                          Доц. д-р инж. ЛИЛЯНА ВЪЛЧЕВА

СОФИЯ                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВОН-КНСБ

Share