Main menu

Нов български университет покани ВОН-КНСБ за участие в Кръгла маса на тема:

“Образование и бизнес – стажове и практики”

            На 01 юли 2013 г., Нов български университет (НБУ) бе домакин на Кръгла маса на тема “Образование и бизнес – стажове и практики”, организирана от Бакалавърски факултет и Магистърски факултет на НБУ. Предварително заложените цели на форума, които организаторите си поставиха бяха обмяна на идеи и получаване на обратна връзка от страна на бизнеса за програмите на НБУ и адаптация на тези програми за нуждите на студентите за реализация на пазара на труда. В дискусията по време на кръглата маса взеха участие представители на работодателски организации, работодатели и фирми, които се занимават с подбор на кадри, представители на държавната администрация, на неправителствения сектор. Представител на ВОН-КНСБ във форумът бе Мария Чочова – юрист към Синдиката. Конфедерацията на независимите синдикати в България бе представена от г-жа Юлия Симеонова - Изпълнителния секретар на КНСБ, направление “Обучения, проекти и международно сътрудничество”.

            Кръглата маса бе открита от Ректора на НБУ – доц. д-р Пламен Бочков. По време на встъпителното си слово доц. Бочков запозна участниците с практиката на НБУ в областта на практическото обучение на студентите от Университета, където стажовете са задължителна част от учебните програми. Практиката на НБУ в тази посока датира от 2004 година, като стажовете са допринесли за съдържателното преработване на учебните програми и сега тези програми въвеждат практическото обучение още по време на първия курс от обучението на студентите. НБУ въвежда постоянно стандарти, които да приближат учебните програми до изискванията, които съответната професия налага.

            Гл. ас. д-р Юлияна Гълъбанова – и.д. Декан на Бакалавърски факултет на НБУ и модератор на първия панел на дискусията, озаглавен “Възможностите за установяване на работещо сътрудничество бизнес – образование на основата на практическото обучение”, направи допълнение, като подчерта, че спецификите на различните специалности в много случаи предполагат и практика на територията на самия Университет. Тя подчерта, че НБУ разполага с материална база, която дава условия за това.

            Проф. Сергей Игнатов изрази становище, че университетите следва да бъдат възприети като места, в които са създават общности и в които знанието е основна ценност. Той подчерта това, че в действащия Закон за висшето образование е осигурена нормативната възможност да бъдат привличани като преподаватели хора от практиката.

            Г-жа Саша Безуханова - Директор направление „Публична администрация” в Хюлет-Пакард България в изказването си подчерта, че следва да се ограничи безконтролното ангажиране на студентите, което пречи на образованието им.

            Проф. Георги Фотев изрази становище, че е необходима фундаментална промяна на мястото на университета в обществото и университетът следва да указва какви нужди от конкретна работна сила ще има бизнеса в бъдеще.

            По време на втория панел на Кръглата маса, озаглавен “Стажове и практики – нуждите на бизнеса и образованието, възможностите пред студентите” участниците бяха запознати с Проекта на Министерство на образованието и науката, финансиран от ОП “Развитие на човешките ресурси” и Европейския социален фонд, осигуряващ студентски практики. Екипът на проекта отговаря на поставените въпроси от аудиторията.

Представителят на ВОН-КНСБ – Мария Чочова, поздрави организаторите на Кръглата маса и екипа на проекта. В изказването си тя подчерта, че начинът, по който са оформени правоотношенията между субектите, участващи в процеса на реализиране на студентските практики по проекта е доказателство за това, че не е необходимо дадена дейност и основните й елементи да бъдат регламентирани в закон, за да се реализират на практика. Тя подчерта, че въпреки добрия пример, който проектът предоставя, все пак е добре да се помисли за бъдещо регламентиране на стажуването в законодателството с цел да бъдат по-добре защитени правата на участващите в стажовете.

                                                                                 

                                                                                                          ВОН-КНСБ

Share