Main menu

logo VON staro

ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

 До                                                                                         

проф. д-р инж. ЛЮБЕН ТОТЕВ

Ректор на МИННО-ГЕОЛОЖКИ УНИВЕРСИТЕТ „Св. ИВАН РИЛСКИ”

 

Уважаеми проф. ТОТЕВ,

Уважаеми КОЛЕГИ, ПРИЯТЕЛИ И ГОСТИ,

60 ГОДИНИ са повод за гордост от постигнатите успехи, упорит труд и всеотдайност, но още по-осъзнат е този юбилей за Вас, работещите и обучаващите в Университет с традиции и с патрон на най-почитания български светец, закрилник и покровител на българския народ Св. ИВАН РИЛСКИ, оставил своето завещание с послания - ДА БЪДАТ ВСИЧКИ ЕДИННИ, ДА ИМАТ МИР ПОМЕЖДУ СИ И СВЯТОСТ ...

Носейки такъв голям заряд и от дистанцията на времето няма да е пресилено да кажа, че МГУ е неоспорим фактор в създаването и развитието на интелектуалния потенциал на нашата държава, защото тези специалисти осигуряват суровинната и енергийна независимост на страната.

Благодаря за поканата да споделя този празничен миг от постигнатите успехи и възможността да поднеса приветствията на нашата АКАДЕМИЧНА СИНДИКАЛНА ОБЩНОСТ от всички ВИСШИ УЧИЛИЩА И БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ с ПОКЛОН към Вашия всеотдаен труд, ентусиазъм и градивна амбиция, скъпи колеги и приятели! Искам да изразя не само уважение и респект от стореното от поколения изследователи и преподаватели в МГУ, но да подчертая общия ни принос в партньорство и социален диалог да отстояваме не само принципите и правата на хората, но и да утвърждаваме Университета като образователен и духовен център на европейско и световно ниво.

 Уважаеми господин Ректор,

Уважаеми господин Председател на Университетски синдикат ”ВОН”- КНСБ,

 Силните ректори не са хората с призвание и талант! Силата на добрия ректор идва от силния дух на работещите и обучаващите се в Университетската институция, от техните искания и претенции за високи качествени и количествени показатели.

Пожелавам Ви с чисти сърца и без корист да решавате проблемите на хората. Пожелавам Ви и много споделени успехи, защото само в диалог и партньорство можете да запазите и развивате човешкия капитал, да съхранявате традициите на висшето образование и да ги пренесете във времето ЗАЕДНО!

 Благодаря, че сте част от живота ми, скъпи мои приятели и колеги от МГУ!

Бъдете благословени всеки ден и в годините напред да сте здрави, силни и мъдри, да имате вярата и уважението на младите хора!

Vivat academia, Vivant professores!

 ЧЕСТИТ ПРАЗНИК И НА МНОГАЯ ЛЕТА!

 06 юни 2013 г.                                                                ДОЦ. Д-Р ИНЖ. ЛИЛЯНА ВЪЛЧЕВА

СОФИЯ                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ВОН-КНСБ

Share