Main menu

На 12 декември Университетската синдикална организация към НБС ВОН при УАСГ за първи път раздаде 240 коледни подаръци с цветовете на КНСБ за членуващите в организацията. Три дни по-късно Синдикатът направи дарение към Благотворителен фонд „Проф. д-р Желязко Христов, д.м.” в подкрепа на децата, които са загубили родителите си при трудова злополука.

01
"Момент" - членуващи в НБС ВОН от УАСГ на фона с несверен часовник от интериора на УАСГ!
02
Председателят на НБС ВОН - доц. Лиляна Вълчева с гл. ас. Стефан Аспарухов, Председател на УСО в УАСГ
03
С благодарност за съдействието на Маринела Несторова и Нели Димитрова!
04
ст. преп. Асен Георгиев, представител на Центъра по физкултура и спорт в Синдикалния комитет на УСО
05
С благодарност към ас. инж. Гергана Антова (ГФ)- Изпълнителен секретар на УСО ВОН-КНСБ при УАСГ - за креативността и организацията на мероприятието!
06
"Челен сблъсък" с Ректора на УАСГ проф. Иван Марков - единственият ректор в Р България, оставящ преподавателите, служителите и работниците в системата на Висшето образование без заплати преди коледните и новогодишните празници.
07
С проф. д-р инж. Фантина Рангелова -  Декан  на Строителния факултет в УАСГ.
Фотограф: Николай Георгиев
Share