Main menu

Националният форум на ВОН-КНСБ предизвика огромен интерес в академичната общност, Държавата и медиите

На 20.06.2017г. в зала "Европа" на сградата на КНСБ се проведе Национален форум, организиран от Национален браншов синдикат "Висше образование и наука" на тема "Предизвикателствата пред държавните висши училища в България за успешна реформа: уроци от миналото с поглед към бъдещето".

Мроприятието с домакин г-н Пламен Димитров (Президент на КНСБ) и доц. Лиляна Вълчева (Председател на НБС ВОН) се проведе при голям медиен интерес, в присъствието на официалните гости г-жа Йорданка Фандъкова (Кмет на гр. София), г-н Красимир Вълчев (Министър на образованието и науката), г-жа Милена Дамянова (Председател на комисията по образование и наука към НС).

001

В залата присъствана Ректори, Зам-Ректори, Декани, представители на НПСС, председатели на Синдикални организации във висшите училища и синдикални членове.

IMG 6057

003

Доц. Вълчева откри Форума със следното встъпитлно слово:

УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА, Г-ЖО ДАМЯНОВА, Г-Н ВЪЛЧЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ, Г-ЖИ И Г-ДА РЕКТОРИ, ЗАМ.-РЕКТОРИ, ДЕКАНИ,

СКЪПИ КОЛЕГИ ОТ НПСС,

СКЪПИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ и КОЛЕГИ от ВОН и КНСБ,

Днес пак ще говорим за модернизиране или за реформи във висшето образование, за качеството на обучение и провеждане на учебна и научна дейност в един свят, в който информацията, ресурсите на знанието са толкова и много, и разпилени. Отново ще подчертаем, че устойчивото съществуване в триъгълника на знанието, ако не се поддържа в синхрон с икономиката, реформите в образованието и науката са почти невъзможни.

От една страна са опитите ни да оптимизираме процесите и модела, по който се случва организацията и придобиването на академично образование. От друга – усилията ни за съдържание, стойност и тежест на университетската диплома, както и значението й за практическата реализация на всеки млад специалист. От трета – развитието на връзките между висшето образование, науката и бизнеса, през най-новите европейски и световни стандарти за управление на отношенията в реална проектна среда. Партньорството между държавата, бизнеса и академичния сектор, трябва да е анализирано и базирано на финансови инструменти, които да са дългосрочна и надграждаща инвестиция.

Ние, преподавателите, трябва непрекъснато да се провокираме, за да променяме системата! Ясна е хипотезата, че спасяването на давещия се е в ръцете на самия давещ се.

Целта на висшите училища не е само да създават НОВА ГЕНЕРАЦИЯ СТУДЕНТИ, мислещи предприемчиво и иновативно, която да се реализира успешно на пазара на труда. Нашата цел е и да привличаме, а и да задържаме МЛАДИ УЧЕНИ в университетите, с които да се развива и модернизира висшето образование в една по-динамична среда.

Следователно, паралелно с повишаване на качеството на обучение, което е дългосрочна инвестиция в знания, умения, технически и социални компетенции, ни е необходим и нов, по-атрактивен подход в учебен процес, в който обучаващите се да участват съзнателно и с желание. А дали висшето образование ще продължи да бъде разпознаваемо като полезна алтернатива е въпрос на успешна и навременна адаптация. Ние, от ВОН-КНСБ, работим именно за тази адаптация – на войнстващите млади и действащите мъдри хора, защото вярваме, че най-добрият начин да познаеш бъдещето, е да участваш и да променяш себе си, хората около теб и средата.

Ще цитирам дигиталният визионер Кевин Кели, защото в неговата книга „НЕИЗБЕЖНОТО” са посочени основни тенденции, които могат да оформят бъдещето: "Реалният път на дъждовната капка, която пада в долината е непредсказуем, но основната посока е неизбежна". Дали нашият сектор ще се развива по подобен начин, следвайки неизбежните тенденции, зависи от нас и най-много от младите креативни колеги.

Нашите огромни адмирации са за ректорите, които искат да направят нещо смислено в мандата си, след който да има надграждане и устойчиво развитие! А на тези, които са почитатели на статуквото, ние - от ВОН-КНСБ, препоръчваме преди да отричат всичко, което сме постигнали за 16 години в системата, първо да прочетат бюлетините, докладите, становищата и книгите, които са публикувани в медийното, респ. интернет, пространство и дават достатъчна информация за нашата синдикална дейност, с доброволно положен труд (“vis vitalis”), посветен единствено на КАУЗАТА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА!

На ректорите, които вече базират своите решения на данните от рейтинга - например за разширяване на тези специалности, от които бизнесът има интерес, или за допълнително стимулиране на успешните факултети, сърдечно и с поклон благодарим!

 

006

Президентът на КНСБ г-н Пламен Димитров "начерта" средносрочните и дългосрочните предизвикателства за системата и икономиката като цяло в контекста на дигиталната революция и компетенциите в управлението на промяната на трудовия пазар.

007

Г-жа Фандъкова, Кмет на Столицата, съобщи за инициативата на Общинската агенция за инвестиции за създаване на дигитална карта за бизнеса и образованието, в която ще има информация за висшите училища, професионалните направления и броя на студентите в тях, както и наукометрични данни за висшето училище (www.sofia.bg)
005
Министър Вълчев заяви, че ректорите ще трябва да се адаптират към по-малкия брой кандидат-студенти.
Това е отразено на сайта на МОН – ТУК.
008
Председателят на Комисията по образование и наука към НС г-жа Милена Дамянова настоя държавно финансиране да получава само качественото образование (http://www.mon.bg)

След приветствените речи на официалните гости екипът, работил над изследването презентираха резултатите, с които може да се запознаете ТУК

1

В едночасовата дискусия след презентацията най-често използваната дума беше "баланс", като се поставиха няколко акценти, насочени към:

  • Необходимостта от повишаване на възнагражденията за асистентите и главните асистенти;
  • Намиране на подход за внедряване на минимални допълнителни възнаграждения за придобита ОНС "доктор"
  • Разработване на механизми за балансиране на системата на Висшето образование и наука в контекста на действащата нормативна уредба 

0022

Яна Вангелова, Председатeл на НПСС сподели положителни впечатления от изследването и заяви готовност за сътрудничество за успешната реформа в системата на ВОН (вж. меморандум между НПСС и ВОН..
IMG 6060
Национални телевизии, електронни и печатни медии отразиха събитието, като веднага след приключването на Форума четвъртата власт потърси мнението на академичната общност както сред водещите университети, така и сред институциите с нискки показатели. 
02
Източник: http://news.bnt.bg/
03
Източник: http://btvnovinite.bg/
04
Източник:https://nova.bg
05
Източник: http://www.bitelevision.com
Форумът се отрази и в изданието на МОН "АзБуки", бр. 25, 22-28.VI.2017 със заглавие "Младите са приоритет" - ТУК.
18 19

Изследването с автори доц. д-р инж. Лиляна Вълчева и гл. ас. д-р арх. Стефан Аспарухов е публикувано в научното списание на МОН "Стратегии на образователната и научната политика",
Година XXV, Книжка 3, 2017г. с. 240-269 [ISSN 1310 – 0270 (Print), ISSN 1314 – 8575 (Online)]

Продължаване и задълбочаване по работата над проблематиката беше предложено от официалните гости и участници в мероприятието. 


УВАЖАЕМА Г-ЖО ФАНДЪКОВА, Г-ЖО ДАМЯНОВА, Г-Н ВЪЛЧЕВ,

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИМИТРОВ, Г-ЖИ И Г-ДА РЕКТОРИ, ЗАМ.-РЕКТОРИ, ДЕКАНИ,

СКЪПИ КОЛЕГИ ОТ НПСС,

СКЪПИ ПРЕДСЕДАТЕЛИ и КОЛЕГИ от ВОН и КНСБ,

 

Днес пак ще говорим за модернизиране или за реформи във висшето образование, за качеството на обучение и провеждане на учебна и научна дейност в един свят, в който информацията, ресурсите на знанието са толкова и много, и разпилени. Отново ще подчертаем, че устойчивото съществуване в триъгълника на знанието, ако не се поддържа в синхрон с икономиката, реформите в образованието и науката са почти невъзможни.

От една страна са опитите ни да оптимизираме процесите и модела, по който се случва организацията и придобиването на академично образование. От друга – усилията ни за съдържание, стойност и тежест на университетската диплома, както и значението й за практическата реализация на всеки млад специалист. От трета – развитието на връзките между висшето образование, науката и бизнеса, през най-новите европейски и световни стандарти за управление на отношенията в реална проектна среда. Партньорството между държавата, бизнеса и академичния сектор, трябва да е анализирано и базирано на финансови инструменти, които да са дългосрочна и надграждаща инвестиция.

Ние, преподавателите, трябва непрекъснато да се провокираме, за да променяме системата! Ясна е хипотезата, че спасяването на давещия се е в ръцете на самия давещ се.

Целта на висшите училища не е само да създават НОВА ГЕНЕРАЦИЯ СТУДЕНТИ, мислещи предприемчиво и иновативно, която да се реализира успешно на пазара на труда. Нашата цел е и да привличаме, а и да задържаме МЛАДИ УЧЕНИ в университетите, с които да се развива и модернизира висшето образование в една по-динамична среда.

Следователно, паралелно с повишаване на качеството на обучение, което е дългосрочна инвестиция в знания, умения, технически и социални компетенции, ни е необходим и нов, по-атрактивен подход в учебен процес, в който обучаващите се да участват съзнателно и с желание. А дали висшето образование ще продължи да бъде разпознаваемо като полезна алтернатива е въпрос на успешна и навременна адаптация. Ние, от ВОН-КНСБ, работим именно за тази адаптация – на войнстващите млади и действащите мъдри хора, защото вярваме, че най-добрият начин да познаеш бъдещето, е да участваш и да променяш себе си, хората около теб и средата.

Ще цитирам дигиталният визионер Кевин Кели, защото в неговата книга „НЕИЗБЕЖНОТО” са посочени основни тенденции, които могат да оформят бъдещето: "Реалният път на дъждовната капка, която пада в долината е непредсказуем, но основната посока е неизбежна". Дали нашият сектор ще се развива по подобен начин, следвайки неизбежните тенденции, зависи от нас и най-много от младите креативни колеги.

Нашите огромни адмирации са за ректорите, които искат да направят нещо смислено в мандата си, след който да има надграждане и устойчиво развитие! А на тези, които са почитатели на статуквото, ние - от ВОН-КНСБ, препоръчваме преди да отричат всичко, което сме постигнали за 16 години в системата, първо да прочетат бюлетините, докладите, становищата и книгите, които са публикувани в медийното, респ. интернет, пространство и дават достатъчна информация за нашата синдикална дейност, с доброволно положен труд (“vis vitalis”), посветен единствено на КАУЗАТА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА!

На ректорите, които вече базират своите решения на данните от рейтинга - например за разширяване на тези специалности, от които бизнесът има интерес, или за допълнително стимулиране на успешните факултети, сърдечно и с поклон благодарим!

 

Лили Вълчева

Председател на ВОН-КНСБ

Share