Main menu

Висшето образование и бизнесът договориха старта на програми за ускорено обучение на софтуерни специалисти

Висшето образование и бизнесът, по идея на кабинета на вицепремиера г-жа Румяна Бъчварова, с подкрепата на МОН и социалните партньори от ВОН-КНСБ, договориха старта на програми за ускорено обучение на софтуерни специалисти за пазара на труда
0001

На 22.03.2016 г. в залата на Академичния съвет на ТУ-София се проведе широко обществено обсъждане на учебен план на нова специалност към ФКСУ, насочена към обучение на софтуерни кадри, за които страната изпитва остър недостиг.

Учебният план е съобразен с изискванията и духа на приетата на 16.12.2015 г. Концепция за насърчаване обучението на софтуерни специалисти, приета с Протокол 51.48 на Министерски съвет. На обсъждането присъстваха: академичното ръководство на ТУ-София в лицето на ректора проф. дтн Георги Михов и зам.-ректора по УДиА проф. д-р Любомир Димитров; цялото факултетно ръководство на ФКСУ; представители на изпълнителната власт – зам.-министърът на образованието и науката проф. дхн Николай Денков, съветникът на вицепремиера г-жа Румяна Бъчварова – г-н Николай Ангов; представители на ръководствата на браншови и работодателски организации (БАСКОМ, БАИТ, КРИБ, Българска стопанска камара); представители на Национално представителните синдикални организации – ВОН–КНСБ; Национално сдружение на общините в Република България, ръководство на големи ИТ фирми – IBM, МУСАЛА СОФТ; Съюз на инженерите в България; представители на СУ „Св. Кл. Охридски”; преподаватели и студенти от ФКСУ.

След презентация и дискусия по същността на учебния план бе взето единодушно решение за добре подбраната формула на представяне на същия и начина на разкриване на нова специалност след широко обществено обсъждане.

Бизнес организациите декларираха желанието си за подкрепа и пряко включване в учебния процес по правилата на трудовото законодателство.

Зам.-министър Николай Денков изрази задоволство, че се правят крачки в посока на адаптиране на учебен план към нуждите на пазара на труда и в синхрон с измененията и допълненията на Закона за висше образование.

Г-н Николай Ангов, съветник на вицепремиера Румяна Бъчварова, изрази задоволство от дискусионния дух и конструктивен подход в изпълнение на Концепцията за насърчаване обучението на софтуерни специалисти.

Проф. д-р Георги Михов, ректор на ТУ-София, подчерта, че е отворен към нови инициативи, които той счита за полезни за развитието на университета.

На база взетото решение се стартира процедура за окончателно приемане и утвърждаване на учебния план, така че да се стартира прием на студенти за учебната 2016/2017 година.

ФКСУ при ТУ-София

Share