Main menu

Университетската синдикална организация към ВОН-КНСБ

в Аграрен университет – Пловдив избра своето ново ръководство

                  Уважаеми колеги,

            На 27 септември 2013 г. Университетската синдикална организация към ВОН-КНСБ в Арарен университет - Пловдив избра своето ново ръководство. Това се наложи поради пенсионирането на дългогодишният председател на синдикалната организация – доц. д-р Венцислава Ванчева. Новото ръководство е в следния състав: Председател – гл. ас. д-р  Екатерина Вълчева, зам.-председател – доц. д-р Рада Попова и изпълнителни секретари – г-жа Василка Александрова и Йордан Йорданов. Председател на ревизионната комисия е гл.ас. д-р Йорданка Икова и членове - гл.ас. д-р Красимир Александров и Цветелина Гешева

            Гости на събранието бяха Председателят на ВОН-КНСБ – доц. Лиляна Вълчева, председателите на Университетските синдикални организации към ВОН-КНСБ в УНСС и ТУ – София – доц. Маргарита Кръстева и гл.ас. д-р Ивайло Симеонов, както и и.д. ректор на АУ – проф. Христина Янчева. По време на събранието бе представен отчет от доц. Ванчева и от председателя на РК за цялостната дейност на организацията. Доц. Вълчева и проф. Янчева изразиха своята признателност и уважение с цветя и подаръци към доц. Ванчева в знак на благодарност за съвместната дейност, ползотворното сътрудничество и отдаденост към синдикализма.

            Ръководството на УС”ВОН” в АУ-Пловдив удостои с ПОЧЕТНА ГРАМОТА доц. Вълчева за изключителната й всеотдайна работа, ползотворно сътрудничество и цялостен принос в развитието и просперитета на синдикалната организация при АУ-Пловдив и с приза ПОЧЕТЕН ЧЛЕН.

          ВОН-КНСБ

 

 

I.D.Rektor Prof. Yancheva Tzvetia i GSM Doc. Valcheva  Pocheten-chlen US-VON v AU
 Doc. Valcheva Tzvetia i Ikona  Noviya Predsedate US VON AU Katia-Valcheva

 

 

Share