Main menu

Кметът на Столична община и Председателят на Столичен общински съвет отправиха покана до председателя на ВОН-КНСБ за участие в публично обсъждане на проекта за бюджет на СО за 2019 г. 

На 11 януари 2019 г. от 15.00 часа в сградата на Столична община доц. Вълчева проведе предварителни разговори с ректори на ДВУ, които са партньори по образователни, научни и бизнес проекти от СУ, УНСС, НАТФИЗ, НМА, НХА. Целево финансиране и професионално сътрудничество СО има с научни екипи от УАСГ и ЛТУ при изпълнението на проекти в областта на благоустройството на градската среда.

Кметът на Столичната община Йорданка Фандъкова информира за благодарственото писмо от помощник-възпитатели от детските градини, включени в обучителна програма за получаване на трета степен на професионална квалификация "помощник-възпитател". Обучението е проведено в ЦПО "Просперитет 21 век" с ръководител проф. Ирина Колева. Курсът се води от преподаватели от СУ "Св. Климент Охридски" и директори с първа професионална квалификационна степен. Длъжностните характеристики на помощник-възпитател с трета степен на професионална квалификация позволява в периода на отпуски да заместват детските учители. Програмата се финансира от СО вече пет години. Половината от преминалите курса са продължили образованието си, като част от изпитите са признати от университетите.

Предстои финансиране и през 2019 г. с новосформирана група за обучение.

Заедно с доц. д-р инж. Лиляна Вълчева в обсъждането на бюджета взеха участие г-жа Екатерина Йорданова - председател на транспортния синдикат и общински съветник, г-н Христо Мутафчиев - председател на Съюза на артистите, представители на СБУ, финансовите експерти от КНСБ - Любомир Костов и Мартин Петров Иванов.

01
02
03
04
Share