Main menu

Участие на ВОН-КНСБ в лятна школа по Етнокултурен диалог "България-Казахстан"

Проведе се първата международна лятна школа по Етнокултурен диалог "България-Казахстан" като част от изследователския проект "Културното наследство на Казахстан”, с което се присъединяваме към тридесетте развити страни.

Тази година проблеми на интеграцията и културното общуване обсъдиха представителите от делегацията на учени от България с колегите от Факултета по философия и политически науки в сътрудничество с Института за обучение на високо ниво и образование през целия живот в Казахстанския национален университет (КазНУ „Ал-Фараби”).

Програмата на Международната лятна школа е насочена към учебно-практически, научни и културни дейности. Приветствайки участниците на училището, първият зам.-ректор на КазНУ „Ал-Фараби” приветства гостите и изрази надежда, че този проект ще намери своето достойно продължение в годините. В обучението участваха учени, експерти и професионалисти, работещи в областта на културната антропология, етнология, етнография, клинична и социална психология, култура, дизайн, туризъм, млади учени, докторанти, учители, скпециалисти в социалните дейности.

Беше проведено обучение от страна на казахски преподаватели: културолози, антрополози и специалисти в областта на религиознанието и социалните дейности в рамките на 72  академични часа. Курсът включва  учебно – познавателна практика в рамките на лятната школа в различни професионални направления, а участниците в обучението получиха Удостоверения на официална церемония в университетския кампус на КазНУ „Ал-Фараби”.

В рамките на теоретичния модул на международната школа проф. Ирина Колева участва в кръгла маса на тема: „Пътища за формиране на идеи „М Ел“ на казахския патриотизъм  и съхраняване на духовно – етническите ценности“, а проф. Ваня Матанова от СУ и д-р Митко Шошев от ТрУ – в кръгла маса на тема "Съвременната клинична психология в Казахстан: Проблеми и перспективи".

Паралелно бяха проведени срещи и дискусии, в които се обсъдиха теми, свързани с: "Казахстан - патриотизъм и съхраняване на духовните ценности"; „Семейните ценности на съвременната Казахска младеж” (с участие на студенти от КазНУ); „Междурелигиозния и междуетническите отношения - разпространение на исляма в Казахстан. С особен интерес се проведе панела с представители на ромския Културен център "Роми" и Българския етно-културен център "Златни", като се засегнаха въпросите за обучението на този етнос.

Огромен беше интереса към срещата на лидерите на Профсъюзите от България и Казахстан – доц. д-р инж. Лиляна Вълчева (ВОН-КНСБ) и  доц. д-р Данат Жанатаев (Парасат), която се проведе с участието на първия зам.-ректор (ректорът беше на посещение в Катар), декана на факултета, зам.-председатели на университетските профсъюзи и юристи от КазНУ. В срещата участваха още г-жа Виолета Добичина (директор на „ПРЕДТЕЧИ-БГ", проф. Ирина Колева, председател на КС по педагогика (ВОН-КНСБ) и двама представители на МОН.

От името на българската делегация поздрав и благодарности поднесе доц. д-р инж. лиляна Вълчева (в прикачен файл), която похвали постиженията и темпото на развитие на КазНУ, както и 236-то място в международната класация QS World University Rankings.

Българската делегация беше сред гостите на откриването на Триумфалната университетска арка и плувен басейн на името на олимпийския призьор от 2016 година -  Дмитрий Баландин.

Учебно-практическите занятия бяха проведени в следните селища: Алмати, Тараз, Шймкент, Тамгала (петроглифи), Тюркестан, Отрар, Унгуртас, както и във веригата на Алатау, Етнографското селище "Хуните". Бяха проведени Майсторски класове за дизайн, изкуството на керамика, както и среща на доц. Вълчева с ректорът – Бибигюл Нургаликйзй и ръководството на Арт-академията.

Ръководител на първата Международна лятна школа от стрпана на КазНУ беше доц. д-р Бекжан Мейрбаев – зам.-декан за научни изследвания, иновации и международни отношения на Факултета по философия и политически науки.

IMG 5819

ПРИВЕТСТВИЕ НА ДОЦ. ВЪЛЧЕВА

Уважаеми г-н Ректор на КазНУ „Ал-Фараби”
Галимкаир Мутанов, доктор на техническите науки, професор, академик

Уважаеми г-н Заместник-ректор на на КазНУ „Ал-Фараби”
Мухамбеткали Буркитбайев, доктор по химия, професор,

Уважаема г-жо Декан на Факултета по философия и политически науки
Алия Масалимова, доктор на науките, професор,

Уважаеми г-н Заместник-декан на Факултета по философия и политически науки
по научна и иновационна дейност и международни отношения
Бекжан Мейрбаев, доктор, доцент

Скъпи приятели!
В продължение на 10 дни, ние - представителите на три университета от България, сме част от Вашия университет и се чувствахме като у дома си. С голямо уважение и почитания приемете нашата дълбока благодарност. Поднасям сърдечни поздрави за всички вас, в качеството ми на председател на Националния синдикат "Висше образование и наука" в България, от името на нашата академична общност и, разбира се, от името на проф. Анастас Герджиков - ректор на Софийския университет.

По време на образователните семинари във Факултета по философия и политически науки, ние се срещнахме с колеги, запознахме се с културата и традициите на Вашата голяма и красива страна. Да, вярно е, че Казахстан е богата на история, традиции и обичаи. Всичко това е благодарение на много хора, но първоучителят е Ходжа Ахмед Ясави, както и философът Ал Фараби.

Благодаря Ви колеги, за прекрасната организация на учебно-практическата лятна школа и за това, че ни показахте един нов и съвременен Казахстан с неговите свети места, градове, в т.ч. и Алмати. Тук действително има Ръст, Реформа и Развитие!

Поздравявам Ви с прекрасния университетски кампус, с продължаващите реформи и с устойчивото развитие на висшето образование в тази прекрасна страна.

Приемете искрените ми поздравления, Вие и целия екип на КазНУ, с новото постижение и 236-то място в международната класация на Световните най-добри университети (World University Rankings QS). Според QS експертни съвети, този показател е пряко доказателство за високата конкурентоспособност на Университета на световния пазар на висшето образование и науката.

С искрена благодарност, голямо уважение и благодарност, моля, приемете този скромен подарък - портфейл и ключодържател. Това е символичен подарък с пожелание за това, винаги да имате достатъчно пари за реализиране на устойчивото развитие на университета.

Надяваме се на бъдещо взаимноизгодно сътрудничество!

Пожелавам Ви здраве, успехи, благоденствие - на Вас, г-н Ректор, както и на всички колегии от КазНУ!

С уважение,
Доц. д-р инж. Лиляна Вълчева
Председател на ВОН-КНСБ

IMG 5831
IMG 5888
IMG 6222
IMG 6352
IMG 6356
IMG 6487
IMG 6676
IMG 6746
Информация от сайта на КазНУ „Ал-Фараби”: http://www.kaznu.kz/ru/3/news/one/10720/
Share