Main menu

 

  

 

 

 

НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВ СИНДИКАТ „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА” - КНСБ ОТПРАЗНУВА СВОЯТА ДЕСЕТГОДИШНИНА на 30.09.2011 г.

ПОВЕЧЕ ЗА СЪБИТИЕТО:

Постер 10 години НБС "ВОН" - КНСБ, 30.09.2011 г.

ТЪРЖЕСТВЕН ФОРУМ на НАЦИОНАЛЕН БРАНШОВ СИНДИКАТ „ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА” - КНСБ, 30.09.2011 г.

Снимки от 10 годишнината на ВОН - КНСБ, 30.09.2011 г.

Благодарности на Ръководството на НБС "ВОН" - КНСБ, 30.09.2011 г.

Проблеми на финансирането на научноизследователската дейност във ВУ - Проф. Диана Кюркчиева, председател на УС”ВОН”-КНСБ  в Шуменски университет ”Еп. Константин Преславски”

Обективни и субективни предпоставки за състоянието на социалния диалог в БАН. Пътища за развитието му. - Доклад на доц. д-р Вл. Бозуков, председател на СНСО в БАН,  на дискусията по повод 10 години НБС “Висше  образование и наука” към КНСБ

ПРОБЛЕМИ ПРИ ФИНАНСИРАНЕ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ - Гл.ас. д-р Анелия Радулова - председател  и членове на ръководството на АС ”ВОН”- КНСБ  при Стопанска академия „Димитър Ценов”

ИЗКАЗВАНЕ на доц. д-р Катерина Илкова, председател на АС “ВОН”-КНСБ при НАТФИЗ “Кръстьо Сарафов” на дискусията по случай Десет годишнината на НБС «ВОН»-КНСБ

Проблемите във Висшите технически училища – ИЗКАЗВАНЕ на доц. д-р Веска Лашева, председател на УС”ВОН”-КНСБ в при ХТМУ на дискусията по случай Десет годишнината на НБС «ВОН»-КНСБ

Юбилеен плакет за Съвета на Ректорите по случай 10 годишнината на ВОН-КНСБ, 30.09.2011 г.

ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН ДОКУМЕНТ от дискусията по проблеми и перспективи в системата на висшето образование  и науката по случай 10-годишнината на НБС  „ВОН”-КНСБ