Main menu
Информация за проведени срещи относно допълнителни средства за стипендии и ремонт на общежития
R1  0036

Привет колеги,
Обобщено - по бележки на Лиляна Вълчева и Мариян Георгиев, Ви информираме за резултата от срещите в МОН:

Преговори по допълнително предоставени средства в размер на 100 млн.лв. в бюджетите на ДВУ за стипендии - 2 млн.лв. и 98 млн.лв. за ремонт на студентските общежитията, МОН, 17-08-2020 г.

I. Стипендии
В Бюджета за 2020 г. средствата за студентските стипендии са около 28 млн.лв., без тези за докторантите (около 21 млн.лв.). Допълнителните средства от 2 млн.лв. ще се осигурят, а студентските съвети и ректорите трябва да договорят и усвоят още в т.г.
ВОН-КНСБ предложи да бъде гарант в този процес.
При увеличение на стипендиите средно с 20 - 25 % в Б*2021 те ще са около 34-35 млн.лв., или с 6 до 7 млн.лв. повече!
Следователно, стипендиите ще са по-високи - в размер от 85 лв. до 180 лв., в зависимост от критериите на ВУ.
НПСС искат промяна в ПМС 90!
Стипендиите на докторантите остават без промяна, т.к. те са включени в други допълнителни средства в зависимост от участието им в НИД и проекти с последващ резултат и публикации.

II. Ремонти на общежития
След много коментари от студенти, ректори, ВОН-КНСБ и МОН, бяха определени пет Критерии, по които да се направи списък за ремонтни дейности:
1. Степен на амортизация - без ремонти от години, с най-лоши и мизерни условия за живот, като тези общежития ще са с приоритет.
2. Степен на готовност за ремонтни дейности, поради малкото време до края на т.г. - ДВУ или ССО да имат рамкови договори за строителство.
3. Степен на обитаемост - да се ремонтират общежития, които реално се ползват само от студенти и млади преподаватели.
4. Степен на получени средства от държавата, ОП и др., както и наличие на свободен ресурс от собствени средства (преходен остатък).
5. Комплексни ремонтни дейности на 2 и повече ВУ или тези от ССО, както и на малките ВУ в областта на изкуство, култура.

Министърът посочи също, че средствата е добре да се предоставят на програмен, а не на пропорционален принцип!

Срок за предложения - 25 август 2020, когато в МОН ще се проведе работна среща за утвърждаване на списък на студентски общежития в цялата страна за провеждане на ремонти дейности и реновиране. Информация събират студентите от НПСС по подготвена от тях Анкета.

Поздрави,
Лили и Мариян 

Уважаеми синдикални братя и сестри,
На 25.08.2020 г. в МОН се проведе втора среща, организирана от министър Вълчев, по повод разпределението на 98 млн. лева за ремонт и модернизация на студентските общежития в Република България. На срещата присъстваха представители на НПСС, представители на съвета на ректорите – ректорите на СУ, УНСС, РУ, ВОН-КНСБ в лицето на доц. д-р Лиляна Вълчева, д-р Мариян Георгиев – Председател на КРСМСО за София, Сергей Миланов – изпълнителен директор на ССО-ЕАД и експерти от МОН.
През изминалата седмица всички страни работиха усилено за изготвянето на списък, който министър Вълчев да утвърди с най-належащите за ремонт общежития в страната.
При началото на срещата министърът очерта, че се надява да се очертаят основните пресечени точки от списъците с предложения за ремонт на общежития на НПСС и МОН, като се вземе под внимание и мнението на синдикатите в лицето на ВОН.
Срещата премина много конструктивно, с много мотивирани предложения от всички участници, като целта бе идеалното сечение и обхващане на най-належащите за ремонт общежития.
В крайна сметка се стигна до предварително одобрение на три етапа – общежития, които ще са приоритетни за ремонт, такива, които ще са първи резерви, такива, които ще са втори резерви и едно трета. Желанието на министъра бе да се разпределят средствата така, че да може да се стигне до максимален брой обновени общежития, в т. ч и от резервите.
Коментира се средна цена на кв. м. разгъната застроена площ, колкото и условно да е това, за да може да се постигне и определи някаква, макар и условна, средна база за изчисление на средствата.
В първата група – общежития, които ще получат средства за финансиране попаднаха 16 ВУ и 12 общежития.
За София
- Бл. 55 - СУ и УНСС
- Бл. 35 – УАСГ
- Бл. 2 – ТУ
- Бл. 10 – НМА
- Бл. 28 – НХА
- Бл. 60

ССО-ЕАД – Русе – 6 блок, Ст.Загора бл.1 и 3 – те са един блок., Пловдив – Чайка 2., В. Търново бл. 1
Пловдив – Марица 3 – УХТ
Варна – 15 бл. – ТУ

Първи резерви:
ССО-ЕАД – Шумен – тук идеята е да се прехвърлят в горната графа на твърдо получаващи финансиране. – 2 или 3 блок – уточнихме го, но не съм го записал.
МУ Плевен – Медик 1 – половината е готов – ½ финансиране със съфинансиране на университета. И МУ – София – 7 блок – отново със съфинансиране на университета.
Втори резерви:
61 блок – УНСС, УАСГ, НСА и 32 блок в София ВУТП, както и прилежащи части към одобрените блокове в Русе и Ст. Загора.
Трета резерва – 58 блок в София на ССО-ЕАД

Д-р Мариян Георгиев
P.S. Приложение – становище от доц. д-р арх. Стефан Аспарухов

 

Привет колеги,
Обобщено - по бележки на Лиляна Вълчева и Мариян Георгиев, Ви информираме за резултата от срещите в МОН:
 
Преговори по допълнително предоставени средства в размер на 100 млн.лв. в бюджетите на ДВУ за стипендии - 2 млн.лв. и 98 млн.лв. за ремонт на студентските общежитията, МОН, 17-08-2020 г.
 
I. Стипендии
В Бюджета за 2020 г. средствата за студентските стипендии са около 28 млн.лв., без тези за докторантите (около 21 млн.лв.). Допълнителните средства от 2 млн.лв. ще се осигурят, а студентските съвети и ректорите трябва да договорят и усвоят още в т.г. 
ВОН-КНСБ предложи да бъде гарант в този процес.
При увеличение на стипендиите средно с 20 - 25 % в Б*2021 те ще са около 34-35 млн.лв., или с 6 до 7 млн.лв. повече! 
Следователно, стипендиите ще са по-високи - в размер от 85 лв. до 180 лв., в зависимост от критериите на ВУ. 
НПСС искат промяна в ПМС 90!
Стипендиите на докторантите остават без промяна, т.к. те са включени в други допълнителни средства в зависимост от участието им в НИД и проекти с последващ резултат и публикации.
 
II. Ремонти на общежития
След много коментари от студенти, ректори, ВОН-КНСБ и МОН, бяха определени пет Критерии, по които да се направи списък за ремонтни дейности:
1. Степен на амортизация - без ремонти от години, с най-лоши и мизерни условия за живот, като тези общежития ще са с приоритет.
2. Степен на готовност за ремонтни дейности, поради малкото време до края на т.г. - ДВУ или ССО да имат рамкови договори за строителство.
3. Степен на обитаемост - да се ремонтират общежития, които реално се ползват само от студенти и млади преподаватели.
4. Степен на получени средства от държавата, ОП и др., както и наличие на свободен ресурс от собствени средства (преходен остатък).
5. Комплексни ремонтни дейности на 2 и повече ВУ или тези от ССО, както и на малките ВУ в областта на изкуство, култура.
 
Министърът посочи също, че средствата е добре да се предоставят на програмен, а не на пропорционален принцип!
 
Срок за предложения - 25 август 2020, когато в МОН ще се проведе работна среща за утвърждаване на списък на студентски общежития в цялата страна за провеждане на ремонти дейности и реновиране. Информация събират студентите от НПСС по подготвена от тях Анкета.
 
Поздрави,
Лили и Мариян
 
Уважаеми синдикални братя и сестри,
На 25.08.2020 г. в МОН се проведе втора среща, организирана от министър Вълчев, по повод разпределението на 98 млн. лева за ремонт и модернизация на студентските общежития в Република България. На срещата присъстваха представители на НПСС, представители на съвета на ректорите – ректорите на СУ, УНСС, РУ, ВОН-КНСБ в лицето на доц. д-р Лиляна Вълчева, д-р Мариян Георгиев – Председател на КРСМСО за София, Сергей Миланов – изпълнителен директор на ССО-ЕАД и експерти от МОН.
През изминалата седмица всички страни работиха усилено за изготвянето на списък, който министър Вълчев да утвърди с най-належащите за ремонт общежития в страната.
При началото на срещата министърът очерта, че се надява да се очертаят основните пресечени точки от списъците с предложения за ремонт на общежития на НПСС и МОН, като се вземе под внимание и мнението на синдикатите в лицето на ВОН.
Срещата премина много конструктивно, с много мотивирани предложения от всички участници, като целта бе идеалното сечение и обхващане на най-належащите за ремонт общежития.
В крайна сметка се стигна до предварително одобрение на три етапа – общежития, които ще са приоритетни за ремонт, такива, които ще са първи резерви, такива, които ще са втори резерви и едно трета. Желанието на министъра бе да се разпределят средствата така, че да може да се стигне до максимален брой обновени общежития, в т. ч и от резервите.
Коментира се  средна цена на кв. м. разгъната застроена площ, колкото и условно да е това, за да може да се постигне и определи някаква, макар и условна, средна база за изчисление на средствата.
В първата група – общежития, които ще получат средства за финансиране попаднаха 16 ВУ и 12 общежития.
За София
- Бл. 55  - СУ и УНСС
- Бл. 35 – УАСГ
- Бл. 2 – ТУ
- Бл. 10 – НМА
- Бл. 28 – НХА
- Бл. 60
 
ССО-ЕАД – Русе – 6 блок, Ст.Загора бл.1 и 3 – те са един блок., Пловдив – Чайка 2., В. Търново бл. 1
Пловдив – Марица 3 – УХТ
Варна – 15 бл. – ТУ
 
Първи резерви:
ССО-ЕАД – Шумен – тук идеята е да се прехвърлят в горната графа на твърдо получаващи финансиране. – 2 или 3 блок – уточнихме го, но не съм го записал.
МУ Плевен – Медик 1 – половината е готов – ½ финансиране със съфинансиране на университета. И МУ – София – 7 блок – отново със съфинансиране на университета.
Втори резерви:
61 блок – УНСС, УАСГ, НСА и 32 блок в София ВУТП, както и прилежащи части към одобрените блокове в Русе и Ст. Загора.
Трета резерва – 58 блок в София на ССО-ЕАД
 
Д-р Мариян Георгиев
P.S. Приложение – становище от доц. д-р арх.  Стефан Аспарухов

 

Share