Main menu
Писмо за увеличение на заплатите на асистентите провокира провеждане на Отчетно-изборно събрание на ВОН-КНСБ в Стопанска академия на 24 юни 2020 г.

За решаване на проблемите в Академията ВОН-КНСБ посвети 8 месеца (от ноември 2019 г. до юни 2020 г.), в които провокира синдикалната академична общност да промени управлението и да избере нов път за развитие с нови хора. Предупрежденията бяха отправени в пряк контакт с колегите - на събрания, като на едното тях беше поканен и министърът на образованието и науката. В основата на проблемите бяха безобразно високите заплати на ректора и негови приближени - роднински и приятелски кръгове от хора, източващи бюджета и наличностите на СА - 7 млн.лв. в наследство като преходен остатък и 4-годишна субсидия от държавата. Необосновано високите заплати са лично решение на ректора, прикрит зад “решения на Академичния съвет”/в ЗВО този орган няма такива правомощия/, както и в нарушение на Наредба на МС за структура и организация на работните заплати, като всичко това е констатирано в проверки на МОН и т.н.

Ръководството на Академията и ректорът Иван Марчевски не взеха под внимание предупрежденията и предложенията на ВОН-КНСБ, което доведе СА до срив. Наложи се държавата да помогне и с ПМС се провокираха безброй мерки и реформи срещу финансови обезпечения.

Поради опасност от нови грешки, ВОН отново се намеси, за да регулира процеса на справедливото разпределение на средства за работни заплати в полза на най-изоставащите млади преподаватели - асистентите. Хрониката на събитията е в документите по-долу.

По интересното е намесата в изборния процес за нов състав на ръководство на синдикалната ни организация. Незнайно защо, всяко ръководство на ВУ си мисли, че като смени председателя на синдикалната организация, може да промени политиката на синдиката по отношение на доходите. Но пропуска, че ВОН е национално представителен партньор на МОН и, че има принципна и последователна политика, доказана във времето с много активности, протести и др. Избраното ново ръководство няма как да не се съобрази с това. И така, на 24 юни 2020 г., на отчетно-изборно събрание в СА беше избран нов екип в състав: доц. д-р Маргарита Шопова – Председател на Синдикалната организация; доц. д-р Любка Илиева – зам. председател, гл. ас. д-р Зоя Иванова – оперативен секретар, гл. ас. д-р Милен Динков – секретар „Академичен състав“ и Ралица Сирашка – секретар „Неакадемичен състав“, а за председател на Контролния съвет - доц. д-р Пепа Стойкова.

След разговори с предишния и новоизбрания екип, ВОН-КНСБ реши да продължи политиката си по доходите на асистентите. Искането на доц. Радулова /вече бивш председател на СО в СА, но действащ член на Контролния съвет на ВОН/ беше за увеличение на РЗ на асистентите с 82 лв. За да сме сигурни в действията си, доц. Вълчева се позова на текстовете в ПМС, в Споразумението на ВОН с МОН и потърси решение на проблема с писмо до социалния партньор - министъра на образованието и науката , който веднага подкрепи искането на синдиката. В заключение, на 1 юли 2020 г., след разговори на доц. Вълчева с министъра и новия ректор, се прие началната заплата за асистентите в СА от 72 лв. и беше подписан Анекс към КТД в Академията.

Екип на ВОН-КНСБ

Писмо от НБС ВОН-КНСБ до Министър Вълчев
VON-KNSB Pismo MON za  SA-Svishtov
Приложение 1 към писмото
Приложение 2 към писмото
Fb-podpisvane-SA-2020
Share