Main menu

Уважаеми колеги,

Във връзка с обявеното извънредно положение и новоприетия Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, препоръчваме да се запознаете с Коментар по Закона на  колектив от КНСБ - Ч. Христов, В Микова, А. Генчев, А. Гонева,Т. Капитанов - ТУК.

НБС ВОН

 

Share